50 млн. евро за кредитиране на малки фирми

ЕБВР отпуска линията на Райфайзен Лизинг България

50 млн. евро за кредитиране на малки фирми

Райфайзен Лизинг ще може да отпуска нови кредити на малки и средни предприятия в България, предназначени за закупуване на оборудване, товарни автомобили и ремаркета, леки и лекотоварни автомобили. Това става възможно, след като Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Райфайзен Лизинг България ООД - третата по големина лизингова компания в страната, подписаха ново кредитно споразумение в размер на 50 млн. евро, чиято цел е да улесни достъпа на малките и средни предприятия (МСП) до финансиране.

Това е третата кредитна линия от ЕБВР за Райфайзен Лизинг България, като предходните две с общ размер от 40 млн. евро, вече бяха усвоени успешно. Използването от МСП на повече небанкови източници на финансиране, какъвто е лизингът, ще допринесе за по-добра устойчивост на финансовата структура на предприятията.

Лариса Манастърли, директор на ЕБВР за България, коментира: „Този нов заем идва в момент, в който секторът се съживява след финансовата криза, а търсенето на лизингово финансиране се възстановява. За нас е удоволствие да продължим партньорството си с Райфайзен Лизинг – един от най-силните играчи на лизинговия пазар в България.“.

Добромир Добрев, заместник председател на УС на Райфайзенбанк (България), с ресор корпоративно банкиране, капиталови пазари и лизинг, коментира: „Благодарение на традиционно доброто ни сътрудничество с ЕБВР и други европейски финансови институции, подкрепяме местния бизнес. В рамките на предходното ни споразумение с ЕБВР сме отпуснали лизингово финансиране на повече от 250 български компании за 20 млн. евро. С новия заем ще увеличим подкрепата си за развитието на малките и средни предприятия в страната.“

Райфайзен Лизинг България ООД (е универсална лизингова компания, която предлага услугите си чрез мрежата си от офиси в цялата страна, както и чрез клоновата мрежа на Райфайзенбанк (България) ЕАД. Райфайзен Лизинг България е собственост на Райфайзенбанк (България) (24.5%) и Райфайзен-лизинг интернешънъл (75.5%).

Общият размер на финансирането, което ЕБВР е отпуснала до момента на дружествата от групата Райфайзен в България, възлиза на повече от 130 млн. евро.

По-нататъшното развитие в сектора на финансовото посредничество е един от приоритетите в дейността на ЕБВР в България. Банката се стреми и към  увеличаване на конкурентоспособността на предприятията, включително тези с малък и среден размер, посредством повишаване на ефективността, усъвършенстване на управленските практики и иновации, а също и към намаляване на различията в инфраструктурата чрез комерсиализация и подкрепа на процесите на реформа.

ЕБВР е сред най-големите институционални инвеститори в България. До момента банката е инвестирала над 3.4 млрд. евро в повече от 230 проекта в страната. Приблизително 80% от инвестициите на банката в България са в частния сектор.
Коментари: 0