БАИ очаква инвестиции за 400 млн. лв. през 2017 г.

Сертифицираните проекти трябва да създадат 6000 нови работни места

БАИ очаква инвестиции за 400 млн. лв. през 2017 г.
5624 ~ 2 мин. четене
Инвестиции на стойност 400 млн. лв. ще влязат в българската икономика през 2017 г. и те ще разкрият 6000 работни места. Това е прогнозата на Българска агенция за инвестиции (БАИ), която се прави на база на подадените 20 заявления за сертифициране на проекти.

Интересът на инвеститорите отново е насочен към седемте приоритетни сектора - компютърна и комуникационна техника, електрически съоръжения, машини и оборудване, текстил и облекло, химични продукти, изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални суровини и хранителни продукти.

Според Стамен Янев, изпълнителен директор на БАИ, много бързо трябва да се създадат условия за обучение на квалифицирана работна ръка, която инвеститорите търсят. “Хората са тези, които могат да направят един бизнес, една система или една държава по-устойчива, по-сигурна и по-привлекателна”, коментира Янев и добавя, че чуждите инвеститори очакват да намерят у нас висококвалифицирани работници.

От началото на годината до сега Българска агенция за инвестиции е сертифицирала 4 нови проекта на обща стойност 130 млн. лв. и те имат потенциал да разкрият 3330 нови работни места.

През 2016 г. по Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/ са сертифицирани 24 проекта на обща стойност над 385 млн. лв., като те имат потенциал да разкрият над 4700 нови работни места. Сертифицираните проекти през 2016 г. предвиждат разширяването на съществуващата дейност на вече утвърдени български и международни компании в страната, което показва доверието на инвеститорите в предвидимостта на бизнес и инвестиционната среда в България. Сред фирмите, чиито проекти сме сертифицирали, са “Интегрейтид Микроелектроникс България” ЕООД, “Кока Кола” , “Луфтханза Техник” и други.

Освен това през 2016 г. в БАИ са постъпили и 127 заявления по Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/, като обема на направените вложения са 127 млн. лв.

За сравнение през 2015 г. Българска агенция за инвестиции е сертифицирала 12 проекта на обща стойност 189 млн. лв., които ще разкрият 1265 нови работни места.

Успешното привличане на инвестиции е свързано и със засилването на дейностите по чл.11 от ЗНИ, който се отнася до функциите на областните управители и кметовете на общините. Това преди всичко се отнася до тясното сътрудничество между БАИ и местната администрация с цел успешно подпомагане и реализация на потенциалните инвестиции.

БАИ е институцията, която освобождава от корпоративен данък предприятия, които инвестират в райони с безработица. За 2016 г. са освободени 19 проекта от корпоративен данък, като ще бъдат реинвестират 83.5 млн. лв. в тези райони.
Подкрепи Economic.bg