952 млн. лв. е излишъкът в бюджета за януари

Подобрението се дължи на увеличението на приходите и по-малките разходи

952 млн. лв. е излишъкът в бюджета за януари

Снимка: Стоян Йотов

160 ~ 1 мин. четене

952 млн. лв. излишък на касова основа за януари ще има в държавния бюджет. Прогнозата е на Министерство на финансите и е направена на база предварителни данни и оценки за изпълнението на фискалната програма. 

За сравнение, за януари 2015 г. бе отчетен излишък по консолидираната фискална програма (КФП) в размер на 69,1 млн. лв. Това означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 1,0 процентен пункт. 

Подобрението се дължи основно на ръст при данъчните и неданъчни приходи и помощите. 

Прогнозираният ръст в приходите от 26,0% за първия месец на 2016 г. изпреварва значително отчетените ръстове за януари 2015 г. и 2014 г., съответно 19,3% и 15,8%. Положителен ефект върху бюджетното салдо оказват и по-ниските разходи, спрямо същия месец на предходната година.

Очаква се приходите в хазната за януари да бъдат в размер на 3,1 милиарда лева, или с 642 милиона повече спрямо същия месец на 2015 г.

Дефицитът в бюджета в края на миналата година е бил 2,472 млрд. лв. - 2,9% от БВП. През 2014 г. дефицитът е бил 3,7 на сто от БВП, или 3,072 милиарда лева.

Подкрепи Economic.bg