€20 млн. ще се вложат в българо-македонския пограничен район до 2020 г.

В началото на 2018 г. ще бъде отворен нов прозорец за подаване на проекти за финансиране

€20 млн. ще се вложат в българо-македонския пограничен район до 2020 г.

Снимка: МРРБ

20 млн. евро предстои да бъдат инвестирани в пограничния регион между България и Македония до 2020 г. Средствата се отпускат от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и се предоставят по програмата за трансгранично сътрудничество, която изтича след 3 години. 

В момента е договорен 50% от финансовия ресурс и се изпълняват 48 проекта. В началото на 2018 г. предстои да се обяви втори прозорец по програмата за набиране на нови предложения за финансиране. Новите проекти ще могат да се подават по електронен път, съобщават от ведомството. 

За периода 2007-2013 г. в пограничните области са вложени над 20 млн. евро в близо 100 проекта за ремонт на пътища, системи за управление и защита на околната среда, трансгранични бизнес инфраструктури, интегрирани туристически продукти и услуги, образование и обучение. 

Това стана ясно от думите на зам.-министъра на регионалното развитие Деница Николова, която участва в кръгла маса на тема „Българо-македонските отношения: приоритети, общи перспективи и предизвикателства“. 

По думите на зам.-министъра проектите са помогнали за разкриване на нови работни места и изграждането на устойчиво културно сътрудничество, базирано на общите исторически връзки между хората в трансграничния регион. 

Само преди два дни в Струмица бяха подписани нови десет споразумения за сътрудничество в различните сфери са стабилна основа за задълбочаване на отношенията между двете страни. „Целта ни е да се сближим не само териториално, но и икономически. Дадохме си сметка и вече имаме представа какво може да е нашето общо бъдеще“, посочи Николова.

Според нея един от най-важните приоритети е реализацията на транспортния коридор номер 8. „Това е комплексен и интегриран проект. Той включва в себе си компоненти за изграждане на летища, пристанища , транспортни интермодални терминали, жп и пътен коридор, които осигуряват геостратигечска свързаност по оста Тирана - Скопие - София - Бургас - Варна - Североизток и тази на юг към Близкия и среден Изток“, обясни още Николова. 

Тя посочи, че до момента България е направила не малко за реализацията на международния коридор, визирайки строителството на АМ „Струма“, пограничния път от Петрич до ГКПП – Златарево, АМ „Тракия“ и др. „Пред нас стои предизвикателството за търсене на възможности за реализация на АМ „Черно море“ и скоростния път Рила, за които търсим стратегически инвеститор“, каза Николова. По думите й двата проекта ще дадат шанс за реализация на цялостното трасе на международния коридор. 

Според нея Македония също има шанс да получи финансиране за проектите по трасето на нейна територия по предприсъединителните програми на ЕС или финансиране от международни финансови институции като Световната банка и Европейската инвестиционна банка. 

Николова потвърди и ангажимента на българското ведомството за изграждането на ГКПП „Клепало“. „В зависимост от проектирането и осигуряване на финансирането ще търсим възможности 30-километровото трасе да се осъществи в рамките до 2 години“, отбеляза зам.- министърът.
Коментари: 0