€9,6 млрд. държавен дълг в края на ноември

Публичните задължения са били 23,1% от БВП

€9,6 млрд. държавен дълг в края на ноември
Автор: Стилиян Гребеничарски

Публичният дълг на България към края на ноември е възлизал на 9,598 млрд. евро, става ясно от публикуваните от Министерство на финансите данни. От тази сума 4,018 млрд. са вътрешните задължения, а външните възлизат на 5,580 млрд.

Делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт е бил 23,1%, от които 13,4% е външния и 9,7% - вътрешния. Правителството предвижда през 2015 г. да емитира нов дълг, равняващ се на приблизително 11% от БВП. Бързото нарастване на публичните задължения през тази и изминалата година бе посочено и сред мотивите на Standard and Poor’s за понижаване на дългосрочния кредитен рейтинг под инвестиционното равнище до BB+.

В края на ноември 58,8% от дълга е бил деноминиран в евро, 30,8% - в лева, 9,6%- в щатски долари и под 1% в друга валута.

Плащанията по държавния дълг през ноември възлизат на 43,5 млн. лева. Във валутната композиция на плащанията от началото на годината, най-съществен е делът на тези в лева - 80,1%, следван от тези в евро - 15,0% и долари - 4,5%.

Държавногарантираният дълг през ноември 2014 г. достига до 338,3 млн. евро, от които 23,7 млн. евро са вътрешните държавни гаранции, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е в размер на 0,8%.

Коментари: 0