6 млрд. лева за обществени поръчки за 5 години

Сред министерствата първи са МРРБ, МО и МВР

6 млрд. лева за обществени поръчки за 5 години
3986 ~ 3 мин. четене
Министерствата са изразходвали почти 1.2 млрд. лв. на година за обществени поръчки от 2010 г. до края на 2015 година. Общата сума за петилетката е 5.936 млрд. лв., а проведените търгове са 14 416. Това показват изчисления на в. "Сега" от информацията, публикувана на сайта оpendata.government.bg. 

Обемът на обществените поръчки в България бързо расте и вече е около 10 млрд. годишно. В огромната сума влизат всички възложители по Закона за обществените поръчки (ЗОП) - държавни институции, местни администрации, държавни фирми, както и частни компании с обществени задължения, които също трябва да си купуват необходимите стоки и услуги на състезателен принцип. Проблемът е, че тази сфера генерира огромна корупция и злоупотреби. В отчета за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) през м.г. беше посочено, че при 38% от процедурите през 2014 г. са установени нарушения. През въпросната година в България са възложени 12 661 обществени поръчки на обща стойност 9.7 млрд. лв. На практика това е една десета от целия брутен вътрешен продукт на страната ни. Лошото е, че системата работи зле и не осигурява доставки на най-добро качество срещу най-приемлива цена. 

Според информацията на оpendata.government.bg сред държавните институции най-много пари за обществени поръчки е похарчило Министерството на регионалното развитие (като са включени и второстепенните разпоредители на бюджетни средства под шапката на МРРБ). За пет години то е обявило 1072 тръжни процедури за 2.045 млрд. лв. Това е обяснимо заради скъпите търгове за строителство и ремонт на пътища на Агенция "Пътна инфраструктура". Тя е възложител по договори за 1.95 млрд. лв.

На второ и трето място по изразходвани пари за търгове са МО и МВР. Анализът на данните показва, че силовите министерства изпреварват тези, които имат социални функции като здравеопазването и социалната политика. Точно МВР и МО са сред малкото държавни ведомства милиардери - годишният бюджет на всяко от тях надхвърля 1 млрд. лева. 

МО и подчинените му структури са изразходвали 877.9 млн. лв. Това министерство има голям брой второстепенни разпоредители на бюджетни средства - служби, поделения, агенции, които организират отделни тръжни процедури. Само Военномедицинската академия е провела 1213 търга за над 409 млн. лв. 

МВР заема трето място според средствата, които е отделило за обществени поръчки - 579.49 млн. лв. Под неговата шапка са общо 39 възложители - ГД "Национална полиция", ГДБОП, дирекция "Миграция", дирекция "Управление на собствеността и социални дейности", Академията на МВР, Медицинският институт и областните дирекции. МВР традиционно е сред големите нарушители на Закона за обществените поръчки. Одит на Сметната палата показа, че от 1 януари 2010 г. до 31 май 2013 г. то е нарушило закона в 85% от случаите.

Здравното министерство се нарежда на четвърто място с възложени поръчки за 514.04 млн. лв. Следват го Министерският съвет с 405.92 млн. лв., Министерството на финансите с 397. 87 млн. лв., на транспорта - 218.78 млн. лв. на земеделието - 194.78 млн. лв., като тук не е включен фонд "Земеделие", на образованието - 153.41 млн. лв., на околната среда - 143.27 млн. лв., на труда и социалната политика - 99.83 млн. лв., на правосъдието - 94 млн. лв., на културата - 81.93 млн. лв. Трите министерства - на икономиката, на туризма и на енергетиката, при различните си трансформации са дали общо 80.59 млн. лв. На последно място се нареждат министерствата на спорта и на външните работи със съответно 35,16 млн. лв. и 13, 96 млн. лв. 
Подкрепи Economic.bg