„Монтюпе“ получи 500 хил. лв. глоба заради замърсяване

Френско-българската търговска камара определи решението на РИОСВ-Русе като грешка

„Монтюпе“ получи 500 хил. лв. глоба заради замърсяване
„Монтюпе“ получи глоба от 500 хил. лв. заради  констатирано от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе замърсяване на въздуха. Това е максималната възможна имуществена санкция, съобщи директорът на регионалната служба Лилия Атанасова на извънредна пресконференция, в която участва и зам.- министърът на околната среда и водите Красимир Живков. Веднага след това Френско-българска търговска и индустриална камара (ФБТИК) излезе със становище, в което се казва, че компанията е набедена и липсват конкретни данни и доказателства за извършено нарушение.

Според  РИОСВ-Русе на 10 септември производителят е изпуснал в атмосферата непречистени отпадъчни газове чрез вентилационната си система. Сигналът е подаден от жители на крайдунавския град, които са засекли „неприятна миризма“. След обхождане на района от страна на инспекторите е установено, че тази миризма идва от Индустриалния парк на Русе, а над производствените халета на „Монтюпе” е наблюдаван продължително сивкав облак.

В североизточна посока от площадката на дружеството, на разстояние от около 100-150 метра е установено, че от покрива на хале № 3 се отделя облак от сивкав дим, който се издига приблизително на височина от 20-30 метра, а вятърът го отнася към града. В същото време от организираните източници, посочени в Комплексното разрешително, не са отделяни емисии, обясниха от РИОСВ-Русе.

На дружеството е разпоредено да запечата трайно 108 вентилационни клапи до 26 септември. Също така операторът трябва да започне процедура по преразглеждане на действащото си в момента Комплексно разрешително.

"Използвайки медиите за комуникация с френския инвеститор, тази неделя РИОСВ – Русе обяви пресконференция и очаквани санкции срещу "Монтюпе", без да е осведомила оператора за причината", пише председателят на ФБТИК Стефан Делае в съобщение до медиите. Според него миналата седмица служители на екоинспекцията са посетили завода на "Монтюпе" без да извършат замервания и без да предоставят протокол от посещението. "Монтюпе" не разполага с никакво доказателство, подкрепено с данни и официална кореспонденция", посочва Делае. По думите му вместо да търси решение на предполагаемия проблем, РИОСВ за пореден път преследва компанията. "България е на път да загуби свой основен индустриален инвеститор", коментира той. В завода работят около 1000 души.
Коментари: 0