МОСВ пак забрани на ТЕЦ „Бобов дол“ да гори отпадъци и биомаса

Причината - ТЕЦ-ът за пореден път не спазва екологичното законодателство

МОСВ пак забрани на ТЕЦ „Бобов дол“ да гори отпадъци и биомаса

Снимка: Wikipedia

964 ~ 2 мин. четене
Министерството на околната среда и водите издаде принудителна административна мярка за спиране на дейностите по съвместно изгаряне на биомаса и отпадъци в "ТЕЦ Бобов дол". Това съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Причината е, че ТЕЦ-ът отново не спазва задълженията си според екологчното законодателство. 

МОСВ са направили проверката във връзка с разпореждането на Върховна административна прокурартура от 31 март и заповед на ресорния министър Емил Димитров от 6 април. 

Експертите са направили оглед на изпълнение на условията по комплексни разрешителни за горивна инсталация за производство на електрическа енергия и депото за неопасни отпадъци, както и изпълнението на всички нормативни изисквания за съвместно изгаряне на отпадъци.

В резултат на проверката са установени нарушения и неизпълнения от страна на оператора на основни задължения в областта на екологичното законодателство. 

Не се отговаря на изискванията автоматичната система за преустановяване подаването на отпадъци при превишения на нормите за допустими емисии. Не е извършено основно охарактеризиране на определени отпадъци, образувани от дейността на дружеството. За останалите отпадъци не са съгласувани планове за тяхното пробовземане и изпитване. Констатирано е неправомерно отвеждане на отпадъчни газове в нормален режим на работа през комин, който следва да се използва единствено при преходни режими на работа на инсталацията или при авария на сероочистваща инсталация. 

Едва след отстраняването на проблемите ще бъде позволено отново съвместно изгаряне на биомаса и отпадъци, добавят от МОСВ.

Това е поредният път, в който МОСВ спира работата на ТЕЦ "Бобов дол", свързван с бизнесмена Христо Ковачки. В края на януари екоминистерството отне разрешителното на ТЕЦ "Бобов дол" за изгаряне на отпадъци. Тогава министър Емил Димитров обясни, че е установено, че предприятието изгаря отпадъци, за които няма разрешение. На 27 март обаче стана ясно, че ТЕЦ-ът отново ще зарабои и има съответното разрешение от МОСВ, след като е изпълнил изискванията им. Няколко дни по-късно ВАП нареди на министъра да направи лична проверка на инсталациите.
Подкрепи Economic.bg