МВР пусна 240-милионната поръчка за новите лични документи

Изпълнителят ще трябва да поеме всички дейности, свързани с издаването на личните карти и паспортите за период от 10 години

МВР пусна 240-милионната поръчка за новите лични документи

Снимка: mvr.bg

Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Министерството на вътрешните работи пусна обществената поръчка за изграждане и поддръжка на системата за издаване на личните документи от поколение 2019 г., които ще са с биометрични данни. Компанията изпълнител ще трябва да ще трябва да изгради цялата система, а след това и да обслужва процеса по издаване на документите – доставка на бланките и транспортирането на персонализираните документи, както и обезпечаване на цялостния процес – софтуерно и хардуерно.

За всички тези дейности МВР е готово да плати 238 млн. лв.

В поръчката се посочва, че за обезпечаването на цялостния процес за производство на бланки за лични документи, тяхното персонализиране и вграждането на защитни елементи е необходимо строителството на сгради, съответстващи на нормативните изисквания за физическа сигурност на класифицираната информация – със съответните зони за сигурност и контрол на достъпа до тях. Също така там ще бъдат монтирани специално оборудване и софтуер за цялостния процес.

Срокът за изпълнение на зададените дейности в поръчката е 10 години, което е повече от максимално допустимите в Закона за обществените поръчки 5 години. От МВР посочват обаче, че  инвестицията е сериозна и за нейната възвращаемост ще бъдат необходими поне 120 месеца. Поради тази причина МВР ще се възползва от възможността, предоставена в ЗОП – „по изключение възложителите могат да сключват договори за по-дълъг срок, когато това се налага поради естеството на предмета на поръчката, необходимостта от възвращаемост на инвестицията или поради техническа причина, като възложителят посочва мотивите за това в решението за откриване“.

Идейните проекти на новите документи можете да видите тук.
Коментари: 0