МЗХГ представи приоритетите за управление на земеделието

От ведомството залагат девет цели в Първия стълб на Стратегическия план за новата ОСП

МЗХГ представи приоритетите за управление на земеделието

Снимка: МЗХГ

412 ~ 2 мин. четене
Economic.bg Автор: Economic.bg

Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) представи приоритетите, включени по Първи стълб от Стратегическия план за новата Обща селскостопанска политика (ОСП). Националният документ за подпомагане на земеделските производители бе представен от зам.-министрите Георги Събев и Явор Гечев. Документът обхваща интервенции по девет специфични цели, обясниха от аграрното министерство.

Много е важно как са подредени приоритетите, като методиката за разработването им е сходна с тази на западните държавни. Едно от големите предизвикателства е включването и разработването на мерки и интервенции, свързани със Зелената сделка“, обясни зам.-министър Гечев.

Първата цел е за подпомагане на земеделските доходи и устойчивост на селскостопанския сектор. В рамките й са идентифицирани три потребности. Една от тях е сближаване на доходите на земеделските стопани с тези от други сектори. Според министерство земеделският сектор има нужда от увеличаване на икономическия потенциал и конкурентоспособността на малките и средните стопанства.

В плана е заложена и цел, свързана с околната среда и климата. Тя предвижда увеличаване на органичния въглерод в почвата, за което има предвидена еко-схема. Насърчаването на устойчивото развитие и ефективното управление на природните ресурси, в това число вода, почва, въздух, включително намаляване на зависимостта от химикали, е сред приоритетите на МЗХГ. Поддържане на баланса при разнообразието на културите, устойчива употреба на препарати за растителна защита и торове и подобряване на качеството на почвите са важни точки в реализирането на целта. Спирането на загубата на биологично разнообразие и обръщане на тенденцията за подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта също са заложени в плана.

Зам.-министрите Събев и Гечев обясниха, че ще насочат усилия и за привличане и подкрепа на млади стопани. Деветата специфична цел включва потребности по отношение за качествена и питателна храна и хуманното отношение към животните.

Подкрепи Economic.bg