8 на сто безработица през август

На годишна база безработните намаляват с над 45 000 души

8 на сто безработица през август
Спадът на безработицата продължава и през август и вече е 8 на сто, съобщават от Агенцията по заетостта.

В края на месеца в бюрата по труда са регистрирани 261 525 безработни. Спрямо юли те намаляват с 6575. На годишна база, в сравнение с август 2015 г., безработните са значително по-малко - с 45 296, а спрямо края на декември 2015 г. намаляват с 67 396.

Намалението спрямо юли 2016 г. е с 0,2 процентни пункта, като тенденцията, характерна за активния летен сезон, се запазва за пореден месец. В сравнение с август 2015 г. равнището на безработица е значително по-ниско - с 1,3 процентни пункта.

На работа през август 2016 г. са постъпили общо 19 789 безработни, от които 15 348 - на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 4441 души. От тях 2187 са започнали работа по програми за заетост, а 146 - по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта. По схеми на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" на работа са постъпили 2108 безработни.

В бюрата по труда са заявени 18 934 свободни работни места на първичния пазар. От тях частният сектор е обявил 10 166, които са близо 54 на сто от всички заявени свободни работни места през месеца.

Най-много свободни работни места за първичния пазар в бюрата по труда са заявени от работодатели в сезоннозависимите дейности - от преработващата промишленост (4061 места), от образованието (3328 места), от административно-стопанските дейности (3312 места), от търговията (2191 места), от хотелиерството и ресторантьорството (817 места).

Все по-голямо внимание се отделя на качественото обслужване на работодателите при осъществяването на подбора и насочването на търсещите работа хора. В двете най-големи регионални служби по заетостта - Пловдив и София, вече има мобилни екипи за работа на ключови, структуроопределящи работодатели. Вследствие на тяхната дейност се предоставят специализирани за конкретния работодател услуги, чиято цел е да се подобри и улесни подборът на подходящи за дейността им безработни хора. 

През август делът на свободните позиции за специалисти е нараснал с 16 процентни пункта спрямо юли, за сметка на свиването на дела на работните места без изисквания за квалификация, се посочва в съобщението.
Коментари: 0