Над 10% ръст на оборота в сектор „Далекосъобщения“

През първото тримесечие на 2020 г.

Над 10% ръст на оборота в сектор „Далекосъобщения“

Снимка: Unsplash

256 ~ 2 мин. четене
Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ бележи 4.4% ръст през първото тримесечие на 2020 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2019 година. Увеличение е регистрирано при повечето дейности, като то е най-голямо при „Далекосъобщения“ – там се наблюдава скок от 10.4%. 

Съществено намаление пък е отчетено при „Информационни услуги“ (8.8%), става ясно още от данните на Националния статистически институт (НСИ) за индексите на оборота в услугите. 

Сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ е един от 20-те основни отрасли на икономиката в Статистическата класификация на икономическите дейности за Европейската общност. Той обхваща издаването на книги, периодични издания и музика, производството на филми и програми за радиото и телевизията, далекосъобщенията, информационните технологии и други информационни услуги.

На годишна база според календарно изгладени данни общият индекс за сектора е с 13.8% по-висок през първото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 година. Най-съществено нарастване се наблюдава при „Дейности в областта на информационните технологии“ (21.3%).

Сектор „Транспорт“ 

По предварителни данни през първото тримесечие на 2020 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 3% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 година. Най-голямо увеличение се наблюдава при „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта" – с 5.7%. По-значителен спад е регистриран при „Воден транспорт“ (20.3%).

По данни на НСИ през първото тримесечие на 2020 г. общият индекс на календарно изгладените данни на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи" нараства с 3.7% в сравнение със същото тримесечие на 2019 година. Най-голям ръст се наблюдава при „Пощенски и куриерски услуги" – с 12.5%. Намаление е отчетено само при „Воден транспорт" – с 4.7%.

Други бизнес услуги

При Други бизнес услуги най-голямо повишение спрямо предходното тримесечие се наблюдава при „Други професионални дейности“ – с 16.8%, и „Дейности по почистване“ – с 12.2%. Най-значителен спад е регистриран при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ – с 28.3%.

Ръст спрямо първото тримесечие на 2019 г. се наблюдава при повечето дейности, като той е най-голям при „Дейности по почистване“ – с 23.4%, а най-значително намаление е регистрирано при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ – с 25.6%.

Коментари: 0