Над 1,4 млн. лв. преведе ДФЗ по проекти в рибарския сектор

Те са осъществени от Местни инициативни рибарски групи

Над 1,4 млн. лв. преведе ДФЗ по проекти в рибарския сектор

Още 1 400 286 млн. лева изплати ДФ „Земеделие“-Разплащателна агенция по седем проекта, реализирани от Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) по мярка „Развитие на рибарските области” от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР), съобщи институцията.

Разплащателната агенция преведе авансово над 528 хил. лв. по 2 проекта в изпълнение на местни стратегии за развитие на рибарските общности за изграждане на център за изкуство, местни занаяти и традиции в Созопол и за реконструкция на читалището в Главиница.

Общата стойност на изплатените окончателно субсидии по пет проекта на местни рибарски групи е в размер на 872 198 лв. Инициативите са за създаване на лаборатория за квалификация и преквалификация на морски кадри и подобряване на конкурентоспособността на рибарите, за закупуване на оборудване в преработвателни предприятия, както и за изграждане на туристическа пътека и детска площадка.

Коментари: 0