Над 150 фирми получиха еврофинансиране за селскостопанска продукция

Проектите ще бъдат финансирани с 95 млн. евро по Програма за развитие на селските райони

Над 150 фирми получиха еврофинансиране за селскостопанска продукция

Снимка: Pixabay

Държавен фонд „Земеделие“ е подбрал 153 проекта, които ще бъдат финансирани по мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.). Те ще бъдат финансирани с общо 95 млн. евро, съобщиха от Фонда.

В рамките на процедурата чрез ИСУН са били подадени общо 593 проектни предложения, с обща стойност на заявената субсидия от над 363 млн. евро. За тях е бил извършена предварителна оценка, тъй като размерът на заявената субсидия надвишава бюджета, определен в условията за кандидатстване.

За обработка на административно съответствие и допустимост, и техническата и финансова оценка са били разпределени 175 проекта и в крайна сметка ще бъдат финансирани тези, които са получили 75 или повече точки.

ДФЗ е започнал да изпраща писма за подписване на договори с одобрените за финансиране проекти.
Коментари: 0