Над 200 проекта търсят финансиране по PMI IMPACT

Проектите са насочени към борбата с контрабанда и свързаните с нея престъпления

Над 200 проекта търсят финансиране по PMI IMPACT

Повече от 200 проектни предложения от 42 страни са получени в първия кръг от новата глобална програма на Филип Морис Интернешънъл за финансиране на проекти за борба с контрабандата и свързаните с нея престъпления.

Сред участниците има общо 170 организации, сред които държавни институции, университети и изследователски центрове, НПО и частни юридически лица. Проектните предложения са в три приоритетни области, целящи противодействие на контрабандата и свързаните престъпления, научни и пазарни изследвания, образователни инициативи и информационни кампании и оперативни действия и техническо обезпечаване

Компанията Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) е предвидила бюджет от 100 милиона щатски долара, които ще бъдат разпределени в три кръга на финансиране. В първия кръг PMI IMPACT отправи покана за подаване на проекти с въздействие върху незаконната търговия и свързаните с нея престъпления за Европейския съюз, като организации от целия свят бяха поканени да кандидатстват с проекти, които могат да докажат въздействие в ЕС 

Експертният съвет, който има централна роля в PMI Impact, е съставен от външни независими експерти с безупречна репутация в областта на правото, борбата с корупцията и правоприлагането. Експертите ще извършат оценка на проектните предложения и ще изберат, тези които са подходящи за финансиране.

След извършване на административно проучване на кандидатите и оценка на качеството на проектите от Експертния съвет, тези, които бъдат одобрени за този кръг, ще получат покана да представят подробни проектни предложения. Окончателният подбор ще приключи през второто тримесечие на 2017 г.

"Изключително сме щастливи, че PMI IMPACT се прие добре и че широк спектър от организации отчитат необходимостта от съвместни усилия за премахване на незаконната търговия в нейните различни форми. Под ръководството на Експертния съвет към програмата PMI IMPACT, ще бъде осигурено финансиране на най-добрите предложения с цел прилагане на иновативни и трайни решения“, заяви Алвизе Джустиниани, Вицепрезидент с ресор Стратегии и превенция на незаконната търговия във ФМИ.

Повече информация относно програмата PMI IMPACT  можете да намерите на: http://www.pmi-impact.com/

Коментари: 0