Над 26% от кабелните оператори у нас работят в сивия сектор

За поредна година те не са подали верни данни за броя на абонатите си

Над 26% от кабелните оператори у нас работят в сивия сектор

Повече от 26% от кабелните оператори у нас работят в сивия сектор. Това показва Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г., според който само 60,8% от българските домакинства са абонати на кабелни, сателитни и IPTV оператори.

Данните сочат, че за поредна година кабелните оператори не са подали верни данни за броя на своите абонати и за реалните реализирани от тях приходи. Някои от компаниите са преминали изцяло в сивия сектор.

Публичният регистър на КРС, който отразява декларираните данни от операторите за броя на абонатите на платформените оператори, както и годишният доклад на КРС, не съответстват на реалното положение на пазара. Това отбелязват в съвместната си позиция Асоциацията на българските радио- и телевизионни аоператори (АБРО), "Музикаутор" и ПРОФОН.

Кабелните оператори трябва да отчитат пред НАП приходите, които абонатите им заплащат за телевизионните програми, които получават. С част от тях операторите плащат на правоносителите - телевизионни организации, продуценти, автори и изпълнители на музика. Голяма част от тях обаче остават скрити и ощетяват правоносителите, държавата и обществото.

Лошата законова организация и липсата на коректна публична информация води до ограничаване на приходите от разпространение на телевизионни програми. Останалите платформени оператори работят в среда на нелоялна конкуренция и липса на прозрачност, съобщава Нова тв.

Две ежегодни национално представителни изследвания - на "ГАРБ Аудиенс Межърмент България" АД и "Нилсен Адмосфер България" ЕАД за 2016 г.  посочват, че процентът на кабелните оператори в сивия сектор е 87%.

На заседанието на КТИТС АБРО препоръча анализ на действащото законодателство с цел подобряване на правната рамка и засилване на правомощията на КРС, СЕМ, НАП, МК, включително правомощията за мониторинг и контрол.

Коментари: 0