Над 46 хиляди нови заети през 2014 година

Безработицата спада за година с над една десета

Над 46 хиляди нови заети през 2014 година
136 ~ 2 мин. четене
Автор: Ивайла Раденкова

Според основните резултати на НСИ за работната сила през 2014г. общия брой на заетите лица е близо 2,982 милиона или 48% от населението на 15 и повече навършени години или с над 46 хиляди души повече от предходната година.

Ръстът на заетостта през 2014 г. е по-висок в групата между 20 и 64 години (1,6 пр. п.), в сравнение с този на заетите лица от 15 до 64-годишна възраст - 1,5 пр. п. При мъжете коефициентът на заетост за съответната възрастова група се увеличава с 1.7 процентни пункта, а при жените ръстът е с 1.3%, като достига съответно 68.1 и 62.0%.

Добра новина е увеличението на заетостта в групата над 55-годишна възраст и в сравнение с 2013 г. показателят нараства с 2,6 процентни пункта, както при мъжете, така и при жените, достигайки съответно 54.5 и 46%.

Икономически активните лица за предходната година на възраст между 15 и 64 са 69% (3 309 хил.) от населението от 15 до 64 години. В сравнение с 2013г. коефициентът на икономическата активност бележи ръст с 0,6 процентни пункта. Коефициентът на икономически неактивните лица от 15-64-годишна възраст (или тези, които не са регистрирани в бюрото по труда) е 31% или 1 487 хил. от общия брой.

Колкото до регистрираните в бюрата по труда -  коефициентът на безработица намалява с 1.5 пр. п., в сравнение с предходната година и достига 11.4%. Намалението е почти еднакво при мъжете и жените, където показателят е съответно 12.3 и 10.4%. Безработни са близо 385 хиляди българи - 222 хил. мъже и 163 хил. жени.

Продължават структурните проблеми на трудовия пазар и трайно безработни (над 1 година) са 232.5 хил., или 60.5% от всички регистрирани в бюрата по труда. Положително е, че все пак коефициентът на трайна безработица намалява от 7,4% през 2013 г. до 6.9%. За мъжете той е 7.7%, а при жените - 6.0%.

Коментари: 0