Над 70% от изплатените застраховки през първото тримесечие са за автомобили

Веднага след това са застраховките за пожар и природни бедствия, според данни на КФН

Над 70% от изплатените застраховки през първото тримесечие са за автомобили

Снимка: Economic.bg/Архив

800 ~ 1 мин. четене

Плащанията на обезщетения за Моторни превозни средства (МПС) държат най-голям дял на изплатените суми по различните видове полици, които предлагат застрахователните дружества у нас. Това показват данни на Комисията за финансов надзор (КФН) за първото тримесечие на 2020 г.

През първите три месеца на 2020 г. 70.7% от обезщетенията са свързани с МПС. Това включва задължителната „Гражданска отговорност”, „Гражданска отговорност на автомобилистите”, „Гражданска отговорност на превозвача” и „Гранична гражданска отговорност”. В същото време предявените претенции към застрахователите за изплащане на обезщетения към края на март 2020 г. са 121 900.

На второ място са обезщетенията от типа застраховка „Пожар, природни бедствия и други щети на имущество”, чийто дял е 15.2%. Този вид застраховка покрива индустриални пожари, земеделски застраховки, застраховка при вандализъм и кражба и застраховка на животни. Челната тройка по изплатени застраховки се оформя от полиците от вида „Злополука и заболяване“ – общо 6.1% от всички. 

Значително по-нисък дял имат застраховките за обща гражданска отговорност (2.3%), като и тези за помощ при пътуване (едва 1.1%).  Възможно е за ниския дял да допринася обявеното в средата на месец март извънредно положение, което драстично удари пътуванията. 

Изплатените застраховки в графа „релсови превози“ и „плавателни съдове“ пък са съответно с по 0.2%. Това всъщност е и най-малкият дял на изплатени суми.

Подкрепи Economic.bg