Над половината от проверените къщи за гости със 100% санкция

Общият размер на санкциите възлиза на 46.1 милиона лева

Над половината от проверените къщи за гости със 100% санкция

Снимка: Pixabay

253 от проверените през юни тази година 288 проекта за къщи за гости, финансирани с европейски средства, ще трябва да върнат 46.4 милиона лева заради нарушения. На 158 от тях е наложена пълна санкция от 100%, като те ще трябва да възстановят общо 43.1 милиона лева. Останалите 95 глобени проекта са с частична санкция, която възлиза на 3.3 млн. лева. Това съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ днес. 

До масираните проверки се стигна, след като по-рано през годината се установи, че къщи за гости, финансирани по европейски програми, се правят за лично ползване. В такъв проект се оказа замесен и бившият зам.-министър на икономиката Александър Манолев, който се видя принуден да подаде оставка. Впоследствие срещу него бе заведено и дело. 

От проверените през юни 288 проекта, получили финансиране за изграждане на къщи за гости по ПРСР 2007-2013 г. към момента са обработени резултатите за 276. Проектите, на които не е наложена санкция към момента са едва 23. 

По останалите 12 инвестиции още няма произнасяне и те са в процес на обработка. За тях е необходимо извършване на детайлизиран анализ и проверка, включително получаване при необходимост на информация и от други институции, се казва в съобщението на Фонд „Земеделие“. 

След извършения анализ и допълнителни административни проверки, ДФ „Земеделие“ стартира процедурата по откриване на производства по издаване на Актове за установяване на публично държавно вземане.

Най-честите нарушения при проектите за къщи за гости са свързани с неизпълнение на показателите на одобрения бизнес план. По-конкретно, установените нарушения за неизпълнение на реализираните приходи от подпомогнатата дейност, неизпълнение на ангажимента за създаване на нови работни места, липса на активи, за които е изплатена субсидията, както и изкуствено създадени условия, с цел получаване на предимство в противоречие с целите на мярката.

Коментари: 0