Най-популярните имена сред бебетата през 2015 г.

Всяка година се раждат повече момчета отколкото момичета

Най-популярните имена сред бебетата през 2015 г.
4169 ~ 3 мин. четене

През 1954 г. 20 ноември е обявен за световен ден на детето от ООН и ЮНЕСКО. По този повод Националния статистически институт публикува любопитна класация за децата в България.

При новородените деца през 2015 г. се запазва тенденцията за по-голямо разнообразие на имената при момичетата (2 977 имена), отколкото на имената при момчетата (2 560 имена).

1109 момчета, родени през 2015 г., носят името Георги; 1 052 – Александър и 876 – Мартин. При момичетата най-разпространено е името Виктория – 847 деца през 2015 г. са кръстени така, 803 – Мария и 737 – Никол.

Най-разпространените мюсюлмански имена при новородените през 2015 г. са Емир (137) и Мерт (111) при момчетата, а при момичетата - Елиф (153) и Мелек (74).

В края на 2015 г. в България има 998 206 деца на възраст до 15 години. От тях 513 597 са момчета, а 484 609 са момичета. Общо децата представляват 14% от населението на страната. За първи път през 1999 г. децата у нас са били по-малко като брой от хората над 65 години.

В началото на 2015 г. България се нарежда на едно от последните места в ЕС с най-нисък относителен дял на децата от общия брой на населението.

Децата в ЕС са 15.6% от населението. Най-малък дял от общото население децата са в Германия -13.2%, и в Италия - 13.8%, а най-много са в Ирландия - 22.1%, и Франция - 18.6%.

През 2015 г. в България броят на живородените деца е 65 950, като момчетата (34 069) са с 2 188 повече от момичетата (31 881), или на 1 000 момчета се падат 936 момичета. Тенденцията е всяка година да се раждат повече момчета отколкото момичета.

През последните 55 години „най-момичешките“ години са 1994 и 2009, когато на 1 000 момчета се падат 960 момичета, а „най-момчешката“ е 1970 - на 1 000 момчета се падат 932 момичета. Очакваната средна продължителност на предстоящия живот при момчетата, родени през 2015 г., е 71.09 години, а при момичетата - 78.02 години.

През учебната 2015/2016 година в детски градини са записани 232 000 деца. Педагогическият персонал в детските градини се състои предимно от жени, под 1% са мъжете.

Децата в България тръгват на училище обичайно в годината, в която навършват 7 години. През 2015/2016 учебна година за първи път са записани общо 67 651 първокласници, от които 34 892 момчета и 32 759 момичета. Но има и изключения - през тази учебна година на училище са тръгнали 5 095 шестгодишни и 35 деца на 5 години

На риск от бедност са изложени 25,4% от децата на възраст 0 - 17 години, показва още статистиката на НСИ.

През 2015 г. за деца и юноши са издадени 837 заглавия - книги и брошури с тираж 1 002 хил., което е с 510 заглавия повече в сравнение с 2010 година.

През последните пет години се забелязва тенденция на намаление на излъчените радиопредавания за деца и юноши. През 2015 г. радиооператорите (84 радиа и радиомрежи) са излъчили 6 096 часа детско-младежки радиопредавания, което е с 10 526 по-малко в сравнение с 2010 година (16 622 часа).

Подкрепи Economic.bg