Най-разпространените имена в България

Разнообразието на имената при жените остава по-голямо от това при мъжете

Най-разпространените имена в България
5166 ~ 2 мин. четене

За края на 2015 г. личните имена на постоянно живеещите в страната лица са близо 69 хил. вида. Разнообразието на имената при жените остава по-голямо от това при мъжете. Личните имена на мъжете са малко повече от 30 хил., а на жените – близо 39 хиляди.

Макар броят им да намалява в сравнение с предходната година, най-разпространени сред мъжете продължават да са имената Георги - 169 хил., Иван - 161 хил., и Димитър - 125 хиляди. Следват Николай - 94 хил., Петър - 75 хил., Христо - 61 хил., както и Александър, Стефан, Йордан, Васил - по над 50 хиляди. От всички мъже в страната 1 314 хил., или 37.6%, притежават 20- те най-разпространени лични имена.


Най-често срещаните мъжки мюсюлмански имена са Мехмед - 16 хил., Ахмед - 13 хил., и Мустафа - 12 хиляди. При жените малко над 708 хил., или едва 19.2%, притежават 20-те най-разпространени женски имена в страната. Най-често срещаното име сред жените продължава да е Мария - 118 хиляди. Следват Иванка - 62 хил., Елена - 54 хил., и Йорданка - 40 хиляди. Сред двадесетте най-популярни имена при жените следват Пенка - 32 хил., Даниела - 30 хил., Росица, Десислава, Петя, Марийка, Гергана и други.


 При жените най-често срещаните мюсюлмански имена са Фатме - 17 хил., Айше - 15 хил., и Емине - 9 хиляди, като са в топ три на най-предпочитаните имена в Кърджали, Разград, Търговище и Шумен.

При новородените през 2015 г. се запазва тенденцията за по-голямо разнообразие при имената на момичетата отколкото при имената на момчетата.

И през 2015 г. най-предпочитани имена за новородените момчета са Георги и Александър - съответно 1 109 и 1 052. Сред 20-те най-разпространени имена преобладават Мартин, Димитър, Иван, Николай, Никола, Даниел, но липсват имена като Йордан, Васил, Тодор, Стоян, Атанас, които са едни от най-често срещаните при мъжете като цяло.


За пореден път най-предпочитано за новородените момичета е името Виктория - 847, следват Мария - 803, и Никол - 737. В първите двадесет най-често срещани имена са и Александра, Габриела, Дария, Рая, Йоана, София, Симона и Елена.


Подкрепи Economic.bg