Нанков: За укрепване на всички свлачища в страната са необходими над 1 млрд. лева

Обмисля се създаването на т.нар. \"катастрофичен пул\"

Нанков: За укрепване на всички свлачища в страната са необходими над 1 млрд. лева

Снимка: МРРБ

Над 1 милиард лева са необходими за укрепването на всички свлачища в страната. В момента свлачищата са над 2 хиляди, а само миналата година са регистрирани 40 на брой. През изминалата седмица нововъзникналите по републиканската пътна мрежа са 17.

„За справяне с всички свлачища в страната е необходим огромен ресурс, който нито държавата, нито МРРБ може да осигурят“, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на откриването на форума на Постоянната комисия по кадастър на Европейския съюз на тема "Данните като основа на цифровото общество".   

Министърът подчерта, че държавата трябва да създаде механизъм и дългосрочна политика за превенция и реакция за справяне с бедствени ситуации, а не да се действа частично.

"Обмисляме създаването на Фонд за преодоляване на щетите след природни бедствия (т.нар. катастрофичен пул). Това е едно от решенията за справяне с недостига на средства на държавата за такива цели", каза още Нанков.

За да се подобри работата на геозащитните дружества, в момента се извършва тяхното преструктуриране и се създава едно гееозащитно дружество с клонове в страната, стана ясно от думите на министъра. Николай Нанков обясни, че се работи за максимално бързото вземане на решение за започване на аварийни дейности на срутището на пътя Смолян – Мадан и осигуряването на алтернативен маршрут в региона, по който хората няма да заобикалят 27-28 километра, а само около километър.

Подобряването на обслужването на гражданите и бизнеса е сред основните задачи, които МРРБ и Агенцията по геодезия, картография и кадастър си поставят, каза още министър Нанков. На форума регионалният министър съобщи, че в рамките на следващите две години над 90 на сто от територията на страната се очаква да бъде покрита с кадастрална карта. Сега този процент е 36.

По данни на НСИ за миналата година над 67 на сто от българите имат достъп до интернет, но едва 10 на сто от потребителите на услугите на агенцията ги заявяват по електронен път. Николай Нанков напомни, че заявени по електронен път, услугите са с 30 на сто по-евтини.

След покритието на страната с кадастрална карта и преминаването на регистъра на поземлената собственост към агенцията, ще има надграждане със специализирана информация за подземна и наземна инфраструктура, ще се картографира и геоложкият, и сеизмичният риск.  

Предизвикателство пред агенцията е и политиката по усвояването на методическите указания на геореферираните и геопространствените данни по евродирективата Inspire, отбеляза в заключение министърът.

Коментари: 0