Нарастват пътуванията на българи в чужбина

Най-много посещения са регистрирани до Турция, Гърция и Германия

Нарастват пътуванията на българи в чужбина

Снимка: Стоян Йотов

През юни 2015 г. пътуванията на българи в чужбина са 468,3 хил., или 13,9% ръст спрямо същия период на 2014 г. Най-голямо увеличение на пътуванията е отчетено към Турция - с 34,1%, Гърция - с 32,0, Германия - с 14,1%, Испания - с 13,5%, Обединено кралство - с 13,2%, Сърбия - с 11,3%, Италия - с 9,5%, Франция - с 8,7%, сочат данни на НСИ.

Намаляват пътуванията на нашенците към Украйна - с 56,3%, Чешка република - с 21,8%, Македония - със 17,7%, Русия - с 9,3% и други.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през разглеждания период са пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на спортни и културни мероприятия и др) - 44,1%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 33,3% и пътуванията със служебна цел - 22,6%. 

През юни 2015 г. е регистрирано увеличение на пътуванията с цел почивка и екскурзия - с 55,5%, и с други цели - с 2,9%. Намаляват пътуванията със служебна цел - с 3,8%, в сравнение с юни 2014 г.

Посещенията на чужденци в България през този период са 1 133,5 хил. или с 3,7% по-малко от юни 2014 г. Регистрирано е намаление на посещенията с цел почивка и екскурзия с 23,9%, както и увеличение на посещенията с други цели и със служебна цел, съответно с 42,2 и 2,6%.

Най-голям брой чужденци, посетили България през юни 2015 г. са жители на Европейския съюз - 57,6%, или с 0,5% повече от същия период на миналата година. Увеличение е регистрирано при посещенията на граждани от Гърция - със 17,5%, Румъния - с 10,5%, Германия - с 4,7%, Унгария - с 4,2%. 

Намаляват посещенията на граждани от Франция - с 37,9%, Италия - с 26,0%, Полша - с 18,6%, Великобритания - с 16,1%, Чешка република - с 9,8% и др.

През юни 2015 г. преобладава делът на посещенията на чужденци с цел почивка и екскурзия - 49,9%, следван от посещенията с други цели - 38,4% и със служебна цел - 11,7%.
Коментари: 0