Нарушения и тежка задлъжнялост – наследството на Костадин Ангелов в „Александровска“

Проверка на МЗ показва, че болницата се е управлявала много лошо през годините, в които бившият здравен министър е бил начело

Нарушения и тежка задлъжнялост – наследството на Костадин Ангелов в „Александровска“

Снимка: Красимир Свраков

6368 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Между 2013  и 2020 г. столичната болница „Александровака“ не е отчитала положителен финансов резултат, а в резултат на лошото управление на лечебното заведение непокритата загуба вече е над 65 млн. лв. Това показва проверката на Министерството на здравеопазването, представена на медиите. От ведомството припомнят, че точно в този период начело на голямата столична болница е Костадин Ангелов, който през лятото на 2019 г. бе назначен от Бойко Борисов за здравен министър, а от един месец той е в Националния съвет на ГЕРБ и е зам.-председател на партията.

По отношение на финансовото състояние на лечебното заведение е констатирана трайна тенденция за неговото влошаване през последните 10 години. 2012 г. е последната, през която е отчетен текущ положителен финансов резултат. През 2013 г. е извършена промяна в управлението на болницата, като за изпълнителен директор е определен д-р Костадин Ангелов, пише в справката на Министерството на здравеопазването, което в момента се оглавява от д-р Стойчо Кацаров.

Също така Агенция за държавна финансова инспекция е извършила проверка на договор, който Министерството на здравеопазването е подписало с „Александровска“ на 29 декември 2020 г. Договорът реално е между Костадин Ангелов и неговият наследник в лечебното заведение Проф. д-р Борис Богов. Общо държавата превежда на болницата 2.18 млн. лв. При проверката е установено, че в ПМС №307 от 10.11.2020 г., ПМС №385 от 18.12.2020 г., договор №РД 12-375 от 29.12.2020 г. и всички документи, отнасящи се до отпускането и определянето на средствата за осигуряване на над 50% от легловия капацитет за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция, не са въведени изисквания получените средства да бъдат разходвани с конкретно предназначение. Също така не е посочено, че следва същите да са обект на отделно аналитично счетоводно отчитане.

По отношение на работата на Съвета на директорите през 2020 и 2021 г. е установено грубо нарушаване на правилата за неговата работа. Не са изпращани покани до членовете на Съвета на директорите за провеждане на заседания, с което председателят е допуснал да не бъде спазен редът за свикване на заседания на Съвета на директорите, разписан в чл.18, ал.2 от „Правила за работата на Съвета на директорите на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД“.

За периода от 12.10.2020 г. до 19.04.2021 г. от представените 14 протокола от заседания, при 13 е установена липса на подпис на представителя на държавата. Общата сума на разходите, за които са взети решения, без да е спазен реда за работа на Съвета на директорите, възлиза на 23.3 млн. лв. без вкл. ДДС (28 млн. лв. с вкл. ДДС), показва още справката на МЗ.

Във връзка с представената информация Министерство на здравеопазването ще предприеме последващи действия и ще уведоми прокуратурата.

Коментари: 0