Необичаен скок в погасяването на дългове в България

Според Frontex International хората по-скоро не искат, отколкото не могат да се издължават навреме

Необичаен скок в погасяването на дългове в България
9492 ~ 4 мин. четене

Домакинствата в България са започнали годината с високо ниво на плащания по дълговете си и дори с опити да ги изчистят напълно. Това е отчела колекторската агенция Frontex International, отбелязвайки, че позитивните резултати при събираемостта през декември са прецедент. Причината е, че след декемврийския празничен сезон обикновено се наблюдават финансови затруднения за домакинствата.

На фона на засилващите се твърдения за забавяне на икономиката и финансова нестабилност, свързана с бъдещето на родната валута, картината на пазара на необслужвани вземания е по-скоро положителна. Потребителите към момента демонстрират финансова стабилност и дори предпочитат да се справят с непогасените си дългове", казва Лилия Димитрова, изпълнителен директор на Frontex International. 

Според нея това е необичайно поведение, а показателите са нетипични за този период на годината. "Свикнали бяхме да виждаме домакинства с проблеми след неразумно коледно и новогодишно харчене, но 2020 г. дава знак за повишаващи се доходи и добра прогнозируемост на пазара“, коментира тя.

Основна тенденция на пазара е обединяването на задължения, което е и едно от обясненията за повишаващата се събираемост. Наблюдават се случаи, в които един член на семейството решава да изтегли заем, с който да се погасят всички необслужвани до момента задължения, последици от действия на други членове. Подобна стъпка говори за добре обмислени и последователни действия с цел подобряване на финансовото състояние на цялото домакинство.

По думите на Димитрова това е изключително позитивен знак както за общата икономическа картина, така и за повишаващото се ниво на финансова грамотност на българите. Въпреки това според нея остава още много работа в посока повишаване на финансовата култура на населението.

Задлъжнялостта по възрастова категория за 2019 г., съпоставена с първото полугодие, не носи изненадващи данни. Най-много на брой и към края на периода са изпадналите в просрочие потребители между 40 и 49 години. Те изпитват затруднение с изплащането средно на 2700 лв. Малко по-младите потребители – тези между 30 и 39 години, представляват 25% от затруднените платци, но задлъжняват за значително по-малка средна сума – 1700 лв.

Най-сериозен (над 2900 лв.) е средният размер на вземането при хората между 50 и 59 години, които пък представляват 22% от общия брой. Най-малък е делът на най-възрастните (над 70-годишните), които не са успели да платят заем в среден размер от малко над 1100 лв. Най-незначителни са непогасените заеми на най-младите - до 29 години. Те задлъжняват за под 900 лева и представляват 7% от всички потребители. Средният размер при най-ниската и най-високата възрастова категория остава без съществени промени спрямо данните към края първото полугодие на 2019 г.

Хората с по-големи по обем заеми през 2019 г. успяват да се издължат напълно и по-бавно спрямо потребителите с малки вземания – за около 27 календарни месеца. В същото време най-младите потребители изплащат задълженията си изцяло си за около 23 месеца, а най-възрастните – за 20 месеца.

От колекторската агенция отчитат тенденция на съществен спад в средния размер на задълженията по населени места за цялата година в сравнение с първото ѝ полугодие. Докато към юни 2019 г. стойността на средното непогасено задължение е над 3000 лева в градовете София, Бургас, Видин, Плевен, Варна, то към края на декември подобна стойност е актуална единствено в Морската столица.

В същото време, в края първото полугодие на 2019 г. повече от половината населени места в България отчитат средна стойност над 2000 лева. Обобщението за цялата година сочи превес на градовете с по-малко от 2000 лева средна задлъжнялост.

„Средният размер на дълговете по населено място в края на първото полугодие на 2019 г. бе значително по-голям спрямо показателите за целия 12-месечен период. Причините за това са не само в по-добрата финансова дисциплина на потребителите и желанието за изчистване на кредитното им досие, но и в по-ниския размер на отпуснатите кредити”, коментира Димитрова.

Нежелание, а не невъзможност за плащане - това продължава да бъде водещата причина за голям дял от потребителите да не погасяват кредитите си.

„Групата на хората, изпаднали в затруднение с покриването на един заем, е единствената при която преобладава невъзможността за плащане към конкретния момент. Това са хора, които не са направили верни разчети при тегленето на кредита или пък се е появила неочаквана ситуация в живота им. Повечето от тях действително имат желание да платят и се обръщат към нас за консултация и опции за разсрочване”, обяснява изпълнителният директор на Frontex International.

По думите ѝ в групата на хората, имащи 2 или 3 непогасени заема, преобладават тези, които са заявили изричното си нежелание за изплащане на дължимото. Броят на тези потребители расте пропорционално на броя изтеглени заеми. При дела на клиенти с 4 или повече неплатени вземания статистиката е още по-категорична – нежелаещите да платят са двойно повече от тези, които изпитват реални затруднения.

От компанията смятат, че 2020 г. все пак ще бъде време на финансово спокойствие, което ще мотивира все повече хора да установят стабилен статус, освобождавайки се от неизплатени стари заеми.

Дебатите около евентуален предстоящ период на финансова нестабилност към момента играят по-скоро положителна роля върху поведението на домакинствата. Очакването за по-трудни времена мотивират потребителите да установят за себе си един по-устойчив и дългосрочно стабилен бюджетен статут. Очаквам за цялата 2020 г. да отчетем добра плащаемост на вземанията, както и на действия, резултат от по-добрата и разумна финансова култура на българите”, обяснява Димитрова.

Коментари: 0