Неравенството в здравеопазването трябва да се намали

Делът на плащанията от джоба за медицински услуги в България е един от най-високите в ЕС, заяви евродепутатът Андрей Ковачев

Неравенството в здравеопазването трябва да се намали

Европейският парламент гласува своето становище за бюджета на ЕС за 2016 г. по време на пленарното заседание в Страсбург.  По време на пленарното заседание евродепутатите одобриха списък от пилотни проекти, за които ще бъдат предвидени средства в бюджета за следващата година. 

Сред тях присъства и предложението на българския евродепутат от ЕНП/ГЕРБ д-р Андрей Ковачев и останалите съпредседатели на Групата за достъп до качествено здравеопазване, чието учредяване той инициира в началото на тази година. Проектът има за цел да създаде набор от показатели за измерване на достъпа до качествено здравеопазване и здравните неравенства в ЕС. Предложението е изготвено в тясно сътрудничество с "Партньорството за достъп до качествено здравеопазване" (Patient Access Partnership), чрез което на европейско ниво са представени и български организации на пациентите и медицинската общност.   

"Този проект ще донесе конкретни ползи за пациентите в цяла Европа, но особено в страните където иновациите в медицинската наука достигат по-бавно или достъпът до здравеопазване е ограничен поради географски, финансови или други причини", заяви след гласуването Андрей Ковачев.

Българският евродепутат подчерта, че делът на плащанията от джоба за медицински услуги в България е един от най-високите в ЕС. В много случаи нуждите на пациентите не се посрещат адекватно, което води до влошаване на качеството на живот и предизвиква миграция към други държави от ЕС в търсене на лечение. Същото се отнася и до здравните работници, които напускат страните си в търсене на по-добри условия за работа. Затова е особено важно усилията за провеждането на крайно необходимите реформи и модернизиране на здравната система в Българя да гарантират, че всички граждани имат достъп до качествени здравни услуги и грижи.  

"Проблемът има много измерения и налага преосмисляне на начина, по който се събира и анализира информация за обхвата на здравните услуги, времето за чакане, достъпността. Трябва ни обективна оценка, която позволява да се идентифицират основните бариери пред достъпа и да се набележат стъпки за тяхното премахване.", допълни Ковачев.

Според него наличието на надеждна и сравнима информация ще позволи да се разработят политики и програми на европейско, национално и регионално равнище за намаляване на неравенството в здравеопазването. 

Коментари: 0