Несигурната икономическа среда притеснява бизнеса

Бизнес климатът в България се влошава и в четирите основни сектора

Несигурната икономическа среда притеснява бизнеса

Снимка: Pixabay

2735 ~ 2 мин. четене
Автор: Ирина Илиева
Бизнес средата в България се влошава повсеместно, показва регулярното месечно проучване на Националния статистически институт сред мениджъри и собственици на големи предприятия. През август общият индекс на стопанската конюнктура се понижава с 3.1 пункта, като спад има при всички основни сектори на икономиката - индустрия, строителство, услуги и търговия на дребно.

Най-голямо е влошаването на бизнесклимата в промишлеността. Въпреки благоприятните прогнози за бизнес състоянието и производителността през последния месец се засилва негативното влияние на фактора „несигурна икономическа среда“, който измества на второ място затрудненията на предприятията, свързани с недостига на работна сила. Не се очаква повишаване на цените в производството.

Бизнес климатът в строителството през август се влошава значително спрямо миналия месец, като основна причина са неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. За следващото тримесечие компаниите предвиждат неблагоприятни условия заради увеличение в броя на клиентите със закъснели плащания. Недостигът на работна сила продължава да е най-сериозната пречка за развитието на бранша. На второ и трето място като притеснения за фирмите са конкуренцията и несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава намаление на негативното им въздействие.

Влошено е състоянието в сферата на търговията на дребно, където пречка се оказват умерените оценки и очаквания на търговците на дребно за състоянието на предприятията. Бизнесът показва резервирано отношение към продажбите през следващите три месеца заради конкуренцията, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда. Търговците предвиждат известно увеличение на цените, макар преобладаващите очаквания да са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

И в сектор услуги се отчитат негативните настроения на собствениците и мениджърите. Отчита се подобрение в търсенето на услуги, но се очаква през следващите три месеца да няма нови завишения. Не се очаква повишаване на цените. Конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила обаче продължават да са основните пречки за развитието на бизнеса в сектор услуги, като анкетата отчита засилване на негативното влияние на първия фактор.


Подкрепи Economic.bg