\"НК Индустриални зони\" ще осигурява стажове и работа на студенти от ТУ-София

„Fast-tracking Success” предоставя възможности на студентите заетост в компаниите, опериращи в индустриалните зони

\

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ) и Технически университет-София (ТУ) подписаха меморандум за сътрудничество, с което обединяват усилията си за ускорено професионално изграждане на млади специалисти. 

Инициативата е част от проекта на националната компания „Fast-tracking Success”, който предоставя възможности на студентите за стажове и постоянна заетост в компаниите, опериращи в индустриалните зони от портфолиото на НКИЗ.

„Идеята за проекта “Fast-tracking Success” се зароди в отговор на конкретните нужди на инвеститорите в нашите зони“, посочи Антоанета Барес, изпълнителен директор на "Национална компания индустриални зони". По нейни думи една от основните трудности, които срещат не само чуждестранните инвеститори у нас, но и българските компании е осигуряването на квалифицирани кадри, особено от техническите специалности. 

Инициативата създава база за партньорство с университети от цялата страна, в рамките на което инвеститорите ще могат да получават адекватна информация за броя студенти, които се обучават по специалности и по региони. Те ще могат да правят и конкретни заявки за кадри към кариерните центрове на съответните университети, като предоставяните възможности ще бъдат както за стажове, така и за постоянна заетост. 

Очакванията на екипа на НКИЗ са това да подобри значително нивото на младите ни специалисти, които ще могат да се реализират в редица чуждестранни компании с високи стандарти на работа. Не на последно място самите университети ще могат да изградят реална представа за търсените кадри, в отговор на което могат да адаптират учебните програми. “Подобно сътрудничество с университетите ще осигури и директен достъп на студентите до бизнеса, така че те да изграждат ценни професионални умения още докато се обучават”, допълни Антоанета Барес.

“Този меморандум представлява заздравяване на една връзка и разширяване на нейните възможности. За студентите е още един нов портал към тяхната реализация”, заяви проф. дтн инж. Георги Михов, рекотр на ТУ.

Меморандумът бе подписан в рамките на дванадесетото изложение на работодателите „Дни на кариерата“, което се организира от Технически университет-София. Събитието събира на едно място водещи компании от ранга на SAP, LIEBHERR, ABB, Lufthansa Technic, Siemens и много други. Със собствен щанд на изложението ще бъдат представени възможностите, които предоставя „Национална компания индустриални зони“ като работодател в сферата на проектирането, изграждането и управлението на индустриални зони, както и в привличането на стратегически инвеститори. 

Сред компаниите, които оперират в зоните на НКИЗ и които ще вземат участие в изложението са BHTC, Multivac, Walltopia, чието дъщерно дружество ClimbMat изгражда научно-изследователски и развоен център с производствена база в Икономическа зона София-Божурище, както и АЦОМ ООД – производител на високочестотно телекомуникационно оборудване.

Коментари: 0