НКЖИ подписа договор за модернизация на жп участъка Елин Пелин-Костенец

В рамките на проекта ще бъдат модернизирани над 51 км железопътни линии и 5 жп гари и спирки

НКЖИ подписа договор за модернизация на жп участъка Елин Пелин-Костенец
4400 ~ 1 мин. четене

НКЖИ подписа договор за модернизация на жп участък Елин Пелин - Костенец с Обединение „ЖП Транс“ ДЗЗД, в което участват фирмите „Инфра Консулт Груп“ ООД, „Ди Ви България“ АД, „Би Ви Ес Контрол“ ЕООД, „Инфра Контрол“ ЕООД, „Трансърб“ АД и „Лертеко“ ЕООД. 

Стойността на договора е 20 940 000 лв. без ДДС, а проектът се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд (КФ), чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

В рамките на проекта ще бъдат модернизирани над 51 км железопътни линии и 5 жп гари и спирки, попадащи в обхвата на трасето. Предвижда се още да бъдат премахнати всички пресичания на едно ниво между железопътния транспорт, автомобилното движение и пътниците.

Предвижда се и изграждане на над 20 км тунели, най-дългият, от които е 6,7 км., за да бъдат постигнати проектните скорости от 160 км/ч  за пътническите влакове и 120 км/ч за товарните. Предвидено е още строителството на над 23 мостове и виадукти с обща дължина на съоръженията приблизително 3 км. 

Модернизацията на жп участъка представлява около 65% от общите дейности по модернизацията на жп линия София-Септември. Проектът попада в обхвата на проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив“, която е част от направление София - Пловдив – Бургас по коридор Ориент/Източен – Средиземноморски. 

На събитието присъстваха Негово превъзходителство Франсоа Бонтан,  посланик на Кралство Белгия, Ан Дефорни – търговски и икономически съветник, Христо Алексиев – председател на Управителния съвет, инж. Красимир Папукчийски – генерален директор на ДП НКЖИ и инж. Мария Чакърова – директор дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“.

Коментари: 0