Нов хидрографски кораб ще проучва Дунав

Плавателният съд струва над 6 млн. лв.

Нов хидрографски кораб ще проучва Дунав

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ ще закупи нов хидрографски кораб за заснемане на речното дъно. Плавателният съд е на стойност 6,1 млн. лв. и е част от проект “Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по река Дунав – фаза 2”. Парите идват от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 година. 

Преди дни започна строителството на специализирания плавателен съд и се очаква той да бъде завършен до месец февруари 2017 година. Това заяви изпълнителният директор на агенцията инж. Павлин Цонев по време на информационно събитие за представяне на дейностите по проекта.

„Плавателният съд ще бъде снабден с модерна хидрографска апаратура и лазерна система, която ще служи за заснемане на дълбочините в речното корито и създаване на модел на терена по протежение на брега, островите и заливите. Това ще позволява извършването на по-точен анализ за състоянието им и ще дава насоки за потенциално изменение на корабоплавателния път в българския участък от реката“, допълни Цонев. 

Той заяви, че в момента агенцията изпълнява още един проект за доставка на един проучвателен и един маркиращ кораби, с които изцяло ще се обнови корабния парк на агенцията. „Закупуването на съвременна апаратура, ще позволи да се обменя актуална и хармонизирана информация със съседните дунавски държави за критичните участъци и водните нива. Това значително ще подпомогне планирането на речния транспорт и набелязването на конкретни мерки за поддръжката на водния път“, каза Цонев.

Коментари: 0