Нов закон предвижда по-строги правила за храните

Ще бъде регламентирана и онлайн търговията с хранителни продукти

Нов закон предвижда по-строги правила за храните

По създаването на съвсем нов Закон за храните работят Министерството на земеделието и храните, съвместно с българската индустрия и производителите.

„Настоящият Закон за храните е изработен и приет през 2003 г. и е променян много пъти. Необходимостта от нов закон за храните се обуславя от непълноти в действащия закон, както и нуждата от нова философия и архитектура, която да съответства на европейските принципи, каза доктор Илиян Костов – съветник на министъра на земеделието и храните, цитиран от БНР.

По думите му новият закон, ще доведе до опростяване на правната рамка. Ще бъде регламентирана и онлайн търговията с храни.

В проекта на закона за безопасност на храните има специален текст, който гласи, че само търговци, които имат регистрирани обекти за търговия с храни, имат право да упражняват търговия с храни от разстояние. По думите на Костов, целта на това е да се проследят доставките, за да има сигурност, че когато тази храна бъде доставена, тя идва от съответния склад или обект, който е регистриран, и в него се продават или съхраняват храни.

Нови изисквания ще има и за транспортните средства, които превозват хранителни продукти, добави още той.

„Успоредно със Закона за храните се работи и по Закон за хранителната верига, в който ще бъдат записани текстове, които ще позволят на контролните органи по-ефективно да контролират нерегистрираните обекти за производство на храни“, каза д-р Илиян Костов.

По думите му се работи и по оптимизиране на санкциите при нарушения. Ще се даде възможност и за създаване на Национален и консултативен съвет по храните към министъра, за да може да се координира държавната политика по безопасност и качество на храните.

Според д-р Костов новият закон може да влезе за разглеждане в парламента към началото на месец май.

Коментари: 0