Новата реалност в подбора на хора

Изкуственият интелект все повече ще навлиза и в този сегмент на човешката дейност

Новата реалност в подбора на хора

Светла Симидчиева и Екатерина Михайлова

Татяна Явашева Автор: Татяна Явашева

Как да достигнем до хората, които да наемем? В глобален мащаб се очертават нови тенденции, движени от иновациите в тази област. Вече има възможности за работа от дистанция, без значение кой в коя точка на света се намира. Това обаче е само за професии, за които дигиталната трансформация позволява отдалечено работно място. Добър пример са платформи като UpWork, Fiverr или  Transformify, които свързват двете страни в работния процес. 

Произведено в България

При подбора на хора в световен мащаб се забелязва нарастване на технологичните нововъведения, базирани на изкуствен интелект.  Maj.io (абревиатура от Matching Applicants & Jobs In Order ) e компания, създадена в България. Тя има вече два продукта, предлагани под два различни бранда на американския и на българския пазар. Placement Feed осигурява удобство за големи агенции за подбор на IT специалисти в САЩ, а Sloth.Works дава нужното улеснение при подбора на технологични кадри в нашата страна.

Бързина

Използването на изкуствен интелект в платформите за подбор на персонал прави целия процес бърз и ефективен. Работодателите са залети със CV-та на кандидати, а с помощта на платформа с изкуствен интелект HR-ите отсяват неподходящите, без да е необходимо внимателно да преглеждат всяко резюме. Те фокусират вниманието си само върху хората, които по документи отговарят на изискванията. Така специалистът по подбор може да обърне повече внимание на всеки от подходящите претенденти за дадена свободна позиция.

Как работи Sloth.Works

Целта на платформата Sloth.Works е да създаде по-голяма прозрачност за търсещите работа в целия процес по тяхното наемане. След като някоя от компаниите членове на платформата публикува обява, кандидатите, които са подходящи за нея, я виждат. Ако някой от тях се интересува от тази позиция, неговият анонимизиран профил се праща на съответната компания. Ако компанията прояви интерес към него, получава контактите му и има 2 работни дни да се свърже с кандидата. След интервюто винаги се получава обратна връзка, независимо дали е положителна или отрицателна. Това прави процеса лесен, но и прозрачен, обясняват Светла Симидчиева и Екатерина Михайлова, основатели на Maj.io.

Човекът и машината

Изкуственият интелект поема онази част от работата в подбора на хората, която е най-времеемка и нискоефективна както  за специалистите по подбор, така и за кандидатите. Машината не е креативна, а човекът не е добър в изпълнението на повторяеми задачи. Затова по-добре човекът да се фокусира върху намирането на подходящи решения, а изкуственият интелект да е негова „дясна ръка” в нещата, в които е несравнимо по-бърз.

Ефективност

Placement Feed е продукт, който улеснява работата на средни и големи агенции за подбор на кадри в САЩ. Когато една агенция има поне 1000 обяви за работа, не е възможно специалистите по подбор в нея да познават всяка подходяща налична опция, която биха могли да предложат на кандидатите. При такива мащаби един технологичен асистент може значително да подобри ефективността на агенцията. В България обаче агенциите са малки, затова специалистите по наемане на кадри в тях обикновено добре познават всички свои обяви и нямат нужда от продукт като Placement Feed.

Въпрос на мащаб

Колкото по-стандартни задачи се решават с изкуствен интелект и колкото повече хора го ползват, толкова по-ниска става цената на продукта. И обратно, колкото е по-специализиран за нуждите на дадена компания, толкова е по-скъп. Това е още една причина американският пазар да е подходящ за Placement Feed - има много  и големи агенции за подбор на кадри.  В момента месечният абонамент в САЩ, който агенциите по подбор плащат, е по 40 долара за всеки служител, чийто компютър има достъп до Placement Feed. На голям пазар технологиите разкриват своите предимства именно благодарение на мащаба. В САЩ вече има конкуренция дори и в този сегмент, но има и много голямо търсене.

Накъде

“Ние сме тези, които създават новата реалност в подбора на хора”, уверяват Светла Симидчиева и Екатерина Михайлова. Sloth.Works е разработена първо за българския пазар, платформата е на български, но обявите за работа и резюметата на кандидатите са на английски език. Намерението на нейните създатели е да бъде адаптирана и за другите източноевропейски страни.

Защо

Продуктите на Maj.io са базирани на обработката на естествени езици и машинно самообучение. Всеки ден машината се учи да чете все по-добре и става все по-умна. Изкуственият интелект все повече ще навлиза в подбора на кадри. „Но ние не разработваме технологични решения, защото ни е забавно, а ги правим, за да улесняват работата на хората”, подчертават Светла и Екатерина. Умение е да се извлече информация за всичко онова, което трябва да се промени, за да може да се направи удобен продукт по мярка на онези, които ще работят с него. Взаимодействието между създателите на Placement Feed и Sloth.Works и ползвателите на тези два продукта позволява те постоянното да бъдат развивани и усъвършенствани и към тях да се добавят нови функционалности. Внедряването на нови технологии с изкуствен интелект е бавно, хората трудно свикват с него, а тези, които го създават, трябва добре да вникнат в спецификата на нуждите на онзи, който ще го използва. Машините ще стават все по-незаменим помощник на хората в подбора на кадри, но те няма напълно да ни изместят в това твърде отговорно усилие.

Коментари: 0