Нови договори за саниране ще се приемат след приключване на вече одобрените

541 сгради вече са въведени в експлоатация

Нови договори за саниране ще се приемат след приключване на вече одобрените

Изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради не е спряно. Преди да бъдат сключвани нови договори по нея, е необходимо да приключат дейностите по вече одобрените за финансиране 2022 сгради в цялата страна

Това съобщават от пресцентъра на МРРБ във връзка с получени запитвания относно реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Към 3 август от 2022 сгради със сключени договори за целево финансиране, 541 са въведени в експлоатация. В процес на изпълнение на строително-монтажни работи са 594 сгради. Мерки по подобряване на енергийната ефективност предстои да бъдат реализирани и по още 887 сгради. 

След приключване на всички дейности по обновяването на одобрените сгради, ще бъде направен анализ на свободния финансов ресурс, преди да бъде подновен приемът на документи в „Българска банка за развитие“ АД за сключване на нови договори за целево финансиране.

Коментари: 0