НСИ: Бизнес климатът значително се подобрява

Несигурната икономическа среда все още е затруднение за бизнеса

НСИ: Бизнес климатът значително се подобрява
3737 ~ 2 мин. четене

Бизнес климатът в страната се подобрява. Общият показател през май 2016 г. нараства с 5.0 пункта в сравнение с предходния месец, което се дължи на подобрения във всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” се повишава с 4.1 пункта спрямо април в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Относно настоящата производствена активност анкетата регистрира леко намаление, докато очакванията за дейността през следващите три месеца са по-оптимистични. Несигурната икономическа среда продължава да бъде основният фактор, затрудняващ развитието на бизнеса, следвана от недостатъчното търсене от страната. Относно продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Строителство. През май съставният показател „бизнес климат в строителството” нараства с 6.7 пункта, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им по отношение на строителната активност през следващите три месеца са също по- оптимистични. Същевременно обаче анкетата отчита увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащанията. Основните пречки за развитието на бизнеса остават несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша, посочени съответно от 63.7 и 40.1% от предприемачите. По отношение на продажните цени в строителството мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” нараства със 7.3 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на оптимистичните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Очакванията им по отношение на обема на продажбите и на поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-благоприятни. Основните фактори, затрудняващи дейността, продължават да бъдат несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене, като последната анкета регистрира засилване на негативното им въздействие. Относно продажните цени по-голяма част от търговците очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

Услуги. През май съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се повишава с 2.4 пункта, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им по отношение на настоящото търсене на услуги обаче са по-неблагоприятни, докато очакванията им за следващите три месеца се подобряват. Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша остават основните проблеми за развитието на бизнеса, макар че през последния месец се наблюдава намаление на отрицателното им влияние. По отношение на продажните цени в сектора мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Подкрепи Economic.bg