НСИ коригира леко нагоре БВП за третото тримесечие

„Двигатели“ на растежа са потреблението на домакинствата и инвестициите

НСИ коригира леко нагоре БВП за третото тримесечие

Снимка: Pixabay

Предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), показват 3.1% ръст на брутния вътрешен продукт през третото тримесечие на 2018 г. Това е с една десета повече, отколкото показаха експресните данни, обявени 20-ина дни по-рано. Въпреки ревизията нагоре, представянето на българската икономика е най-слабото след четвъртото тримесечие на 2014 г., когато растежът беше 2.6%. След това започна ускоряване, подкрепено от ниските лихви, падащата безработица и големите инвестиции с държавни и европейски средства.

С публикуването на предварителните данни НСИ дава и детайли за компонентите на растежа. От тях се вижда, че основен „двигател“ на икономиката остава потреблението на домакинствата, което расте с 8.3% през третото тримесечие. Освен че процентът е висок, делът на крайното потребление е и най-голям във формирането на БВП на България.

Сравнително бързо растат инвестициите като компонент на БВП – с 8%. Тук са включени както чуждите вложения, така и местните инвестиции – частни и държавни.

Лошата новина е по линия на износа, който беше „двигателят“ на растежа между 2015 и 2017 г. През третото тримесечие той е отрицателен с 3.6%. Спадът се дължи основно на руския и турския пазар, които страдат от санкциите и валутната криза.


Коментари: 0