И през 2018 г. делът на фирмите с IT специалисти е малък

Данните на НСИ показват, че през тази година едва 19.8% от компаниите имат ИКТ специалисти

И през 2018 г. делът на фирмите с IT специалисти е малък

Снимка: Pexels

През 2018 г. едва 19.8% от българските фирми имат служители, занимаващи се с разработването, управлението или поддръжката на информационни и комуникационни системи или софтуерни приложения. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ) за 2018 г. Освен че делът е малък, което се обуславя от микроструктурата на 80% от предприятията в страната, почти няма промяна спрямо предходната година.

През 2017 г. НСИ отчете дял от 19.2% на фирмите, наели IT специалисти. През 2016 г. обаче той е бил 19.9%, когато пък се е повторила статистиката от предходната 2015 г.

Работни места за IT специалисти е по-лесно да бъдат намерени в по-големите компании, тъй като сред тях има повече, които предлагат такива. 64.7% от големите компании с 250 и повече заети лица предлагат работни места за IT кадри, докато при малките предприятия с 10-49 служители този относителен дял е 16.3%. 

За да повишават квалификацията на служителите си, 8.8% от работодателите осигуряват обучение в областта на информационните и комуникационни технологии. През предходната 2017 г. 9.6% от предприятията са наели или са се опитали да наемат ИКТ специалисти, като голяма част от тях са изпитали трудности при намирането на подходящи кадри (42.4%).

Използване на „облачни“ технологии

През 2018 г. 8.3% от предприятията се възползват от предимствата на „облачните“ технологии, за да оптимизират бизнес процесите си, като основни потребители са големите предприятия с повече от 250 заети лица (29.7%). Основните цели, за които предприятията използват облачните решения, са поддръжка на електронна поща (73.5%), съхранение на файлове (63.7%) и хостинг на бази данни (58.4%). 


Триизмерно (3D) принтиране и роботизирани машини

През 2018 г. за първи път в изследването се наблюдава степента на внедряване от предприятията на съвременни технологии като триизмерно (3D) принтиране и роботизирани машини и системи. Данните показват, че тези технологии все още не намират голямо приложение в дейността на българския бизнес и през предходната календарна година 1.8% от предприятията използват 3D принтери, а 4.4% си служат с роботи в дейността си. Най-активни при внедряването на тези технологии са предприятията с 250 и повече заети лица, като 7.6% от тях използват 3D печат, а 17.6% разполагат с роботизирани машини и системи.

Анализ на „големи данни“ (Big Data)

Терминът „големи данни“ се отнася за големи количества от различни видове данни, произведени с висока скорост от голям брой различни източници. През 2018 г. 6.7% от предприятията извършват анализ на „големи данни“, като най-активни са големите предприятия с 250 и повече заети лица (24.8%). Най-много предприятия (65.3%) използват за анализ данни за местоположението на ползвателите на преносими устройства. Данните, генерирани от социални медии, както и данните на предприятието от смартустройства или сензори, се използват съответно от 29.4 и 24.0% от предприятията. За анализа на „големи данни“ 84.0% от предприятията ангажират собствени служители.
Коментари: 0