НСИ регистрира изненадващ бизнес оптимизъм

През януари мениджърите на предприятията очакват повече поръчки, повече клиенти и по-високи цени

НСИ регистрира изненадващ бизнес оптимизъм

Снимка: Pixabay

Общият показател на бизнес климата в България през януари се покачва с 6.9 пункта спрямо декември 2020 г. Подобно покачване е виждано само в два месеца, откакто Националния статистически институт (НСИ) въобще мери този показател – през май и юни 2020 г. Тогава обаче тъкмо беше вдигнат пълният локдаун върху бизнеса и обществото, който правителството беше наложил във връзка с първите случи на COVID-19 в страната.

Сега се наблюдава оптимизъм във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги. И това при положение, че властта удължи противоепидемичнат обстановка до края на април, а ресторантите остават затворени поне до края на февруари. За нощните заведения дори още не се говори. В същото време големите Западни икономики, които са основен външен търговски партньор на българския бизнес, още преди седмици заявиха, че удължават строгите ограничения.

Но въпреки това съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ нараства с 6.1 пункта, като според анкетите на НСИ сред бизнес мениджърите и собствениците на предприятия този оптимизъм се дължи на позитивните прогнози по отношение на износа и производствената активност през следващите три месеца. През периода от октомври 2020 г. до януари 2021 г. осигуреността на производството с поръчки (измерена в брой месеци) се увеличава от 4.5 на 4.9, а средното натоварване на мощностите нараства с 1.2 пункта и достига 74%.

Най-сериозните затруднения за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене от страната и недостатъчното търсене от чужбина. Относно продажните цени в промишлеността са регистрирани известни очаквания за повишение, макар по-голяма част от мениджърите да предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца

Съставният показател „бизнес климат в строителството“ се покачва с 5.1 пункта в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на новите поръчки през следващите шест месеца прогнозите им са в посока на увеличение, което според тях ще доведе и до активизиране на дейността в краткосрочен план. Несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса, като през последния месец се наблюдава нарастване на негативното ѝ влияние.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се увеличава с 11.2 пункта, което се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно и прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца се подобряват. Най-сериозните проблеми за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша, като през последния месец се отчита засилване на неблагоприятното въздействие на последните два фактора. Относно продажните цени по-голяма част от търговците предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

През януари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ нараства с 6 пункта главно поради по-благоприятните очаквания на стопанските ръководители за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата регистрира и известно подобрение в прогнозите им относно търсенето на услуги през следващите три. Основните пречки за бизнеса продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша. По отношение на продажните цени в сектора на услугите очакванията на преобладаващата част от мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Коментари: 0