Обновяването на жп гарите ще продължи и през 2015-та година

Със средства по ОПТ предвиждаме да завършим рехабилитацията на Централна гара София и на гара Бургас

Златин Крумов, заместник генерален директор на НКЖИ пред economic.bg:

Обновяването на жп гарите ще продължи и през 2015-та година

Инж. Крумов, в края на 2014 г., каква е равносметката Ви за отиващата си година по отношение на експлоатацията на жп инфраструктурата?

Смятам, че отиващата си 2014-та, бе година на изпитание за всички нас, работещи в системата на Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ). Показахме обаче, че въпреки трудното време в което живеем, кризата и природните бедствия, когато работим с ясното съзнание за своята отговорност и дълг, можем  да се справим с проблемите и да осигурим нормалното функциониране на българските железници.

И през тази година постигнахме голяма част от целите, които си бяхме поставили в нейното начало. Въпреки всичките бедствия, които застигнаха страната ни, ние успяхме да се справим с предизвикателствата, пред които бяхме изправени. Реагираме своевременно и успяхме да се справим с аварийните обекти и да възстановим движението, след наводнението в Североизточна България, Старозагорска област, на територията на железопътни секции Горна Оряховица и Пловдив.

Не мога да не отбележа и поуките, които взехме, както и въвеждането на допълнителни мерки за повишаване на безопасността в гарите с изолирана осигурителна техника, като ограничихме скоростта на движение на влаковете с 25 км/ч, която е безопасната скорост, както и въведохме  денонощен режим на контрол от органите по безопасност в гарите с ръчно управление на стрелки.  

Каква е визията Ви за жп гарите през 2015 г.? 

Да, сред основните ни приоритети е модернизирането и обновяването на железопътните гари в страната. НКЖИ, като управител на железопътната инфраструктура стопанисва, поддържа и ремонтира сградния фонд на гарите, за да се осигурят нормални условия за пътуващите и работещите, да се приведат гарите в съответствие с изискванията на нормативната уредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии и да се приведат в съответствие с европейските директиви.

През новата година при осигурени средства от Държавния бюджет, е планирано довършването на ремонтните работи по приемно здание гара Белово, приемно здание гара Мърчево и сградата на Разпределителен парк - Фериботен комплекс Варна. Предвидено е и изпълнение на ремонтни работи на гара Ботев.

В плановете на Компанията са и обновяване на приемното здание на жп гара Сливен, частични ремонти на жп гари Кунино, Бобов дол, Долно Камарци, Голямо село, Волуяк, Хитрино, Янтра, както и ремонт на вътрешни помещения и санитарни възли на гара Русе и първи перон на гара Каспичан.

При осигуряване на допълнително финансиране, е планирано и изпълнението на ремонтни работи по гара Антон, Благоевград, Дамяница и др., чрез собствени средства на Компанията.

Има ли гари, които ще се ремонтират с евросредства?

Да, със средства по ОПТ предвиждаме да завършим рехабилитацията на Централна гара София и на гара Бургас, както и още 5 гари, включени в обхвата на проектите за рехабилитация на отсечките Пловдив-Бургас и Първомай-Свиленград. В тези два участъка ще бъдат изградени и 3 нови приемни здания и 4 спирки.

Така че, нашите стремежи са след извършването на тези ремонтни дейности жп гарите да придобият съвременен вид, напълно отговарящ на европейските изисквания.

Коментари: 0