19 общини с достъп до 92 млн. лв. за анаеробни инсталации

Ще се финансират проектиране на съоръжения, строително-монтажни работи, доставка на оборудване

19 общини с достъп до 92 млн. лв. за анаеробни инсталации
Нова процедура по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ ще даде възможност на 19 общини да изградят на своя територия анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци. Общият бюджет на процедурата е 91.5 млн. лв., а максималният размер на безвъзмездната финансова помощ на едно проектно предложение е 30.5 млн. лв.

Допустимите бенефициенти са общини от три Регионални сдружения за управление на отпадъците: РСУО Русе, в което влизат общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, РСУО Бургас – с общините Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе и РСУО Благоевград с членове – общините Благоевград, Симитли, Бобошево, Кочериново и Рила.

Ще се финансират проектиране на съоръжения, строително-монтажни работи, доставка на оборудване, в това число на съдове за разделно събиране на биоразградими отпадъци и транспортни средства.

Инсталациите за анаеробно разграждане ще помогнат за намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци в общините  с 12.27%. Основната цел на процедурата заедно с други дейности по ПО „Отпадъци“ е да се осигурят допълнителни капацитети за рециклиране от 105 000 т на година.

Крайният срок за подаване на проектни предложение за РСУО Благоевград е 22 януари 2018 г., за РСУО Бургас – 19 март 2018 г. , а за РСУО  Русе – 30 април 2018 г.
Коментари: 0