7 общини ще получат допълнително над 10 млн. лв. за инфраструктура

Средствата са одобрени с постановление на Министерски съвет

7 общини ще получат допълнително над 10 млн. лв. за инфраструктура
7 общини ще поучат допълнително над 10 млн. лв. по бюджетите си за развитие на инфраструктурата. Средствата са одобрени с постановление на Министерски съвет за общините Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Оряхово, Роман и Хайредин. Допълнителните разходи за общините се осигуряват чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2018 г. 

Инвестиции

Основен ремонт на сградата на кметството и сградата на културно-просветен дом в с. Нивянин ще бъдат реализирани с предоставените  460 729 лв. на община Борован.

На община Бяла Слатина са одобрени 1 500 000 лв.  за ремонт и рехабилитация на пътната инфраструктура в града и населените места.

Община Враца получава трансфер от 2 200 000 лв., от които  1 000 000 лв. за ремонт на пътната инфраструктура и 1 200 000 лв. за ремонт на волейболната зала в Спортен комплекс „Христо Ботев“. 

По бюджета на община Козлодуй се предоставят  3 619 525 лв. за основен ремонт на централния площад в града на стойност 2 600 000 лв. и 1 019 525 лв. за възстановяване сградата на Народно читалище “Яким Деспотов“ в с. Гложене. 

За община Оряхово се предоставят 1 500 000 лв., от които 1 250 000 лв. за ремонт на пътната инфраструктура и 250 000 лв. за ремонт на архитектурния паметник „Екемджиевата къща“. 

Допълнителни средства в размер на 599 311 лв. получава и община Роман за изграждане на  спортни игрища и благоустрояване на дворното пространство в СУ „Васил Левски“ - Роман. 

Отпуснатите средства в размер на 350 000 лв. по бюджета на община Хайредин са за ремонт на улици на територията на общината.
Коментари: 0