Общините ще получат държавни пари за минералните си находища

Местната власт има няма достатъчно средства за реконструкция, рехабилитация и изграждане на инфраструктура

Общините ще получат държавни пари за минералните си находища
Общините, които имат находища на минерална вода ще получат държавни средства за тяхното ефективно използване. Средствата ще дойдат по линия на нова Национална схема в подкрепа на общините за ефективното използване на ресурсите от минерална вода, която ще се администрира от Националния доверителен екофонд. Това каза зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова при откриването на Третия годишен конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм в к.к . „Св.св. Константин и Елена“.

Тя съобщи, че МОСВ инициира разработването на Целта на програмата е да се преодолеят основните трудности пред общините-ползватели на находищата на минерални води. Проблемите им се изразяват главно в недостиг на финансови средства за реконструкция, рехабилитация и изграждане на инфраструктура за ефективно използване на минерални води.

„Новият финансов инструмент, насочен към подпомагане на общински проекти, се очаква да стартира още тази година“, обяви Николова. Бенефициенти на програмата ще са общини с добър потенциал за разширяване и ефективно използване на минерални води.

МОСВ провежда политика на диалог и сътрудничество със заинтересованите страни – общини, бизнес, граждански, браншови и научни организации. Целта е да се осигурят  благоприятни условия за използването на минералните води за стопанска дейност, като се отчитат интересите на бизнеса и на държавата, но преди всичко с грижа и в полза на хората, каза още пред гостите на конгреса заместник-министър Николова.

Коментари: 0