Обучават безработни за професионална квалификация

Участниците ще получават стипендии всеки ден

Обучават безработни за професионална квалификация

Държавно предприятие "Българо-германски център за професионално обучение" (ДП БГЦПО) ще обучава безработни лица за получаване на професионална квалификация, съобщиха от Агенция по заетостта. Желаещите да се включат могат да подадат документи в бюрото по труда, където са регистрирани. 

Документите се придвижват по служебен път до Българо-германския център, в който се организира обучението по заявената от лицето специалност.

Обучението на лицата, включени в такива курсове, се заплаща от Агенцията по заетостта със средства от Държавния бюджет. На обучаващите се безработни лица се поемат разходите за квартира (нощувка със закуска) в общежитието, както и за транспорт един път месечно за отиване и връщане от постоянното местоживеене до населеното място, в което се провежда обучението. 

Безработните лица се стимулират и чрез предоставянето на стипендии в размер на 8 лева за всеки присъствен ден. При започване на обучението курсистът може да получи авансово част от средствата за покриване на първоначалните си разходи.

Тези обучения се реализират от ДП БГЦПО в рамките на Двугодишен план за тази и следващата година. Обучаващата институция има клонове в Пазарджик, Плевен, Стара Загора, Царево и Смолян. Всеки от тях предлага набор от квалификационни курсове, ориентирани към професии в административното обслужване, компютърно и информационно обслужване, счетоводство и икономика, строителство, търговия, туризъм, ресторантьорство и др. 

Центровете разполагат с учебна база и съвременно оборудвани работилници за практическо обучение по всяко професионално обучение, провеждано в тях. Във всеки от клоновете на курсистите от други населени места се осигуряват условия за престоя им през периода на обучението.

Обученията в клоновете на ДП БГЦПО се провеждат по график, който се актуализира своевременно на интернет страницата на Агенцията по заетостта и на информационните табла в бюрата по труда.

Коментари: 0