Обява търси директор за \"Българско речно плаване\"

Сред изискванията е 10-годишен опит в речния транспорт и спедиция

Обява търси директор за \
312 ~ 2 мин. четене
Обява за работа търси нов изпълнителен директор на Българско речно плаване. Тя е поместена в сайтовете  Jobs.bg, rabota.bg и други, съобщи Дарик. 

В обявлението за работа се казва: Компанията Параходство "Българско речно плаване" е създадена през март 1935 г. и утвърдила се сред превозвачите на дунавския транспортен пазар, търси да назначи изпълнителен директор. Компанията обслужва товарооборота на крайдунавските страни и транзита между Западна и Източна Европа.

Изпълнителният директор трябва да управлява и координира функционирането на дружеството в съответствие с целите и политиките, определени от НС и УС, да организира и отговаря за изпълнение решенията на Общото събрание и УС. Освен това ще трябва да участва активно в подготовката и вземането на решения от Управителния съвет на дружеството, да участва в изготвянето на дългосрочните и краткосрочните бизнес планове на компанията, като следи и носи отговорност за тяхното изпълнение.

Сред задачите му ще бъде да следи за развитието на пазара на превозите по реда Дунав и да предлага на Управителния съвет решения за търговска политика, експлоатация на флота и оптимизация работата на дружеството.

Изпълнителният директор трябва да създава и поддържа дългосрочни отношения с новите и потенциални клиенти на дружеството, да участва и да носи отговорност за подготовката, подписването и изпълнението на договорите, сключени от дружеството.

Той трябва да анализира функционирането на дружеството и неговите дирекции и отдели, като прави предложения за оптимизация на структурата , числения състав и неговата квалификация.

Изисква се човекът, който ще заеме поста, да има висше образование по специалностите Корабоплаване и Експлоатация на флота по река Дунав. Компанията изисква минимум 10 години опит в областта на речните транспорт и спедиция, както и владеенето на английски и немски език. Руският език е предимство.

Освен това е необходимо кандидатите да познават международните счетоводни стандарти и данъчни закони, да имат познания в областта на българското и международното морско търговско право. Изисква се компютърна грамотност и владеенето на Microsoft Office. 

Удостоверение за професионална компетентност за превоз на товари по вътрeшните водни пътища е предимство. Компанията търси кандидат с отлични мениджърски, комуникационни и преговорни умения.

Работното място е в град Русе.

Всички, които се интересуват от позицията, могат да изпратят актуална автобиография и по своя преценка мотивационно писмо на адрес гр. Варна, бул. Владислав Варненчик 279 А, офис 26, както и на имейл адрес [email protected] Срокът е до 01.12.2014 г.
Подкрепи Economic.bg