Очакват оферти за ТБ \"Виктория\" до 18 април

Това е втори опит за продажба на дъщерното дружество на КТБ

Очакват оферти за ТБ \

До 18 април 2016 г. е срокът за подаване на писма за интерес към придобиването на 100% от капитала на Търговска банка „Виктория“ ЕАД и цялостната експозиция на eдноличния собственик на капитала към ТБ „Виктория“ ЕАД. Това съобщават синдиците на обявената в несъстоятелност Корпоративна търговска банка (КТБ), чието дъщерно дружество е ТБ "Виктория".

Синдиците публикуваха маркетинговия документ за инвестиционна възможност, заедно с придружително писмо към него. Те могат да се прочетат на сайта на КТБ.

Предстои анонс на инвестиционната възможност и във Financial Times.

Процедурата за продажба на ТБ "Виктория" започва отначало, тъй като след приемането на вземанията й от КТБ, нейното финансово състояние се е изменило.

Коментари: 0