Онлайн обучението е влошило знанията на учениците

Според МОН неприсъственото обучение е увеличило риска от преждевременно отпадане на деца от образователната система

Онлайн обучението е влошило знанията на учениците

Снимка: Unsplash

904 ~ 3 мин. четене
Economic.bg Автор: Economic.bg

Служебният екип на образователното министерство представи анализа на дистанционното обучение за последните години. А той е категоричен – ученето от разстояние е задълбочило образователните неравенства, влошило е знанията на голяма част от децата и освен това заплашва да увеличи броя на отпадащите от образователната система.

Екипът, работил по анализа, е установил, че не всички ученици разполагат с достатъчно устройства и/или интернет. В по-малко от половината от училищата в големите градове (43.5%) всички деца имат достъп до интернет. В селата този дял се срива до 12.5%. Неравният достъп до дистанционно обучение се потвърждава и при сравнението на различните типове училища – всеки пети ученик в професионалните гимназии няма достъп до електронни устройства и интернет, а в тези институции се обучават около 50% от гимназистите.

Резултатите показват, че над половината от родителите нямат или имат недостатъчни умения да помагат на децата си при електронното обучение, което влияе негативно особено при по-малките. Така големите неравенства между ученици, чиито семейства разполагат с техника и имат умения да работят с нея, и такива без достъп до устройства и интернет, се задълбочават.

Към средата на юли 43 000 ученици все още не разполагат с устройство, а 34 000 деца нямат интернет. В началото на предстоящата учебна година потребностите ще се актуализират.

Направените констатации сочат, че според 40% от учителите и близо 60% от директорите знанията на учениците са се влошили по време на дистанционното обучение. Освен от затруднения електронен достъп, това до голяма степен е следствие на понижената мотивация и ангажираност на учениците.

Покачил се е и броят на отсъствията, в следствие на понижената ангажираност. Всеки втори учител казва, че част от учениците често не са присъствали докрай в онлайн часовете, а всеки трети е имал редовно отсъстващи ученици. Проблемът е сериозен в малките градове и в селата – там във всяко пето училище редовно присъстват в онлайн часовете под 60% от учениците.

Според данните на дигиталната платформа shkolo.bg, която поддържа електронните дневници на 1700 училища, неизвинените отсъствия са със 70% повече спрямо предходната година.

Неприсъственото обучение е увеличило риска от преждевременно отпадане на децата от образователната система. Без живия контакт с учителите учениците от уязвими групи не само губят мотивация и ангажираност и изостават с учебния материал, но и отвикват да учат и да общуват. Поради тези причини те са застрашени да не се върнат в училище. 

Онлайн обучението е повлияло негативно и върху учителите. Анализът показва по-голямо напрежение сред тях и високи нива на професионално прегаряне. За обострянето на този проблем допринася и усещането на голяма част от преподавателите, че имат нужда от нови умения как да ангажират учениците от разстояние. Над 40% от педагогическите специалисти заявяват, че се затрудняват при онлайн преподаване на често отсъстващите и неангажирани деца.

Обучението от дистанция има и положителни ефекти. България успя да организира учебния процес така, че да няма пропуснато учебно време. Това отличава нашата страна от много европейски държави, чиито ученици останаха извън учебния процес в продължение на месеци. Освен това учителите и учениците вече използват много по-активно нови технологии. Педагозите прилагат иновативни методи на преподаване и персонализират часовете според потребностите на отделните ученици. Много активно участват в процеса и образователните медиатори.

Анализът на резултатите от обучението от разстояние в електронна среда води до категоричен извод: необходимо е да се гарантира максимално дълго присъственото обучение през следващата учебна година.

Подкрепи Economic.bg