Оперативна програма подпомага малкия бизнес у нас

За нея ще бъдат отделени 102 млн. евро

Оперативна програма подпомага малкия бизнес у нас
204 ~ 1 мин. четене

Една от основните цели на новата Оперативна програма „Инициатива за МСП“ ще бъде насочена към повишаването на конкурентноспособността на малките и средни предприятия (МСП). Проектът по програмата е представен в прессъобщение в Портала за обществени консултации. 

За оперативната програма ще бъдат отделени 102 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие чрез финансови посредници (банки). През юни тази година, са водени преговори със 7 банки във връзка с плановете на правителството да предложи гаранционния инструмент в помощ на малкия и среден бизнес.

Целите, които си поставят авторите на проекта, е до 2023 г. 55% от малкия и среден бизнес в страната успешно да се получили финансиране чрез банков заем. Базовата година за сравнение е 2010 г., когато 42,5% от малките предприятия у нас са получили кредитиране.

Нуждата от изготвянето на оперативната програма се мотивира с доклад на Европейската комисия, който твърди, че заради икономическата криза през 2009 година 37% от МСП за намалили броя на служителите си, а с 22% на трудовите възнаграждения. Проучванията показват още, че 22% са отложили инвестиционните си планове. 

Управляващият орган по новата програма ще бъде Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност“ към Министерството на икономиката, като контрол върху разпределението на средствата ще упражнява финансовото министерство чрез Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“. 

Програмата ще се отрази върху създаването на работни места и подобряването на благосъстоянието.Подкрепи Economic.bg