Още 10 стари чешки трамвая ще возят столичани

\"Столичен електротранспорт\" ЕАД ще ги придобие чрез пряко договоряне

Още 10 стари чешки трамвая ще возят столичани

Столичната община ще купи още 10 използвани трамвая от Прага, като всеки един от тях ще струва малко под 40 хил. лв. без ДДС. Купувачът -  "Столичен електротранспорт" ЕАД, определя цената като "изключително благоприятна", поради което е избрал да организира обществена поръчка тип пряко договаряне.

Този тип договаряне е разписан в Закона за обществените поръчки и се използва, когато може да бъде сключена сделка в много кратки срокове, а доставката на стоки или услуги може да се случи при особено изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени.

Това дава възможност за избор на този вид процедура, обясняват в обявлението от дружеството, защото  "Столичен електротранспорт" ЕАД и "Транспортно предприятие" на столична община Прага, a.s. са установили, че освободените трамвайни мотриси са именно от модела, подходящ за експлоатация в София и по конкретно в трамвайно депо "Искър".

От обявлението на поръчката се вижда, че "новите" трамваи са тип Т6А5 с междурелсие от 1435 мм и могат да се движат само по линиите 20 и 22. Те са въведени в експлоатация в чешката столица в периода 1995-1997 г. В момента в столицата по линия 22 вече се движат 20 от същия тип трамвай, който бяха закупени за 765 хил. лв. преди две години отново от Прага. 

Коментари: 0