Николова създаде пореден съвет за проблемите в туризма

Министърът на туризма ще дава експертни становища

Николова създаде пореден съвет за проблемите в туризма

Снимка: Министерство на туризма

Министерството на туризма сформира Консултативен съвет по туризъм, в който да бъдат дискутирани всички теми, които са свързани с възстановяване на туризма. Това  е поредният съвет, който ще се занимава с решаването на проблемите в туризма. В момента към Министерството на туризма съществува Националният съвет по туризъм, който се състои се председател, зам. председател и членове. Той подпомага министъра туризма при формирането и провеждането на държавната политика в туризма, подпомага координацията на националната политика в областта на туризма, обсъжда концепции и програми за устойчиво развитие на туризма в страната и изразява становища по тях.

В състава на новия Консултативен съвет ще се включват експерти от Министерството на туризма, както и над 60 авторитетни членове – ръководители и представители на туристическия бранш, работодателски и синдикални организации, национални курорти, сдружението на общините, образователната общност, неправителствения сектор и др., посочи министърът.

„Съветът ще дава експертни становища в съответствие с нормативните актове и стратегическите документи, както и по конкретни професионални казуси, за да може страната ни да се утвърди като конкурентна, здравословна и безопасна дестинация за туристите. Категорични сме, че само чрез свободна дискусия можем да се справим с критичната ситуация, да запазим дейностите и работните места. Фокус върху подготовката на предстоящия зимен сезон 2020/2021 г., а и на летен сезон 2021, които също са предизвикателство“, каза Марияна Николова по време на първото заседание на съвета, цитирана от Министерството на туризма.

„Важно е да уточня, че Консултативният съвет не е Националният съвет по туризъм, т.е. орган, който работи по правилник и дневен ред. Тук функциите са в по-различен ред. Аз и моята администрация се допитваме до експертизата Ви и очакваме конкретни предложения от Ваша страна“ подчерта Николова.

Членовете на съвета приветстваха създаването му и направиха конкретни предложения за развитието на туризма в условия на криза. Те ще бъдат обобщени и включени в програмата за дейността му.

Коментари: 0