Още участници на пазара призоваха за бързо приемане на Закона за енергетиката

Търговците на ток се присъединиха към призива на работодателските организации да се правят по-бързо реформи

Още участници на пазара призоваха за бързо приемане на Закона за енергетиката
След като вчера четирите национално представени работодателски организации – КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП, поискаха от управляващите да приемат по-бързо промените в Закона за енергетиката, днес към този призив се присъединиха и асоциациите на търговците на ток в България. В официална позиция, адресирана до председателя на Народното събрание Цвета Караянчева и председателя на Енергийната комисия Валентин Николов, всички настояват за яснота кога и дали ще се реализират реформите, тъй като липсата на тази информация създава сериозен пазарен стрес на производители, търговци и потребители.

По план промените в Закона трябва да влязат в сила от 1 юли 2019 г. Те предвиждат отпадането на протекционистката такса върху износа на електроенергия, допускането на малките ВЕИ и ВЕКП до свободния пазар и определяне на прогнозна месечна разполагаемост на обществения доставчик. Вчера работодателските организации предложиха между първо и второ четене на Закона за енергетиката да се внесе и поправка, която да задължи КЕВР да утвърждава цените на регулирания пазар един месец преди те да влязат в сила.

Всички тези промени целят да се повиши ликвидността на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), което пък да намали цените за крайните купувачи.

Бизнесът припомня, че Законопроектът за изменение на Закона за енергетиката е бил приет на първо гласуване в пленарна зала на 4 април 2019 г., а срокът за предложения преди второто гласуване е бил удължаван на два пъти. Първо беше до 11 април, след това бе променен на 18-и, а в последствие стана 22 април 2019 г.

Текстовете предвиждат промените да влязат в сила от 1 юли 2019 г., като до тази дата трябва да са приведени в съответствие всички подзаконови нормативни актове по прилагането на Закона. За съжаление, поради неясни за нашите сдружения причини, приемането се забавя, което поставя много неясноти пред държавните и частни дружества за определяне на цени и количества за следващия регулаторен период. Това от своя страна рефлектира негативно върху пазара и възпрепятства планирането на покупки и продажби, пише в писмото на бизнеса.

Според организациите с това забавяне се отчита и сериозния риск за компрометиране решенията на регулатора за следващия ценови период.

Отбелязваме, че настоящата липса на предлагане на дългосрочни продукти на БНЕБ отново се дължи на липсата на предвидимост у производителите от групата на БЕХ спрямо размера на квотите им за доставка по регулирани цени за период 1.07.2019-30.06.2020 г. и дали ще трябва да компенсират евентуалното отпадане на 1.5 ТВтч ВЕИ и ВЕКП електроенергия, предназначена за обществения доставчик, се казва в общата позиция.

Според организациите в ситуация на неустойчиви ценови нива на електроенергията на пазара на едро, аварирали мощности и предстоящо отпадане на най-голямата единична мощност в страната – блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“ поради планова рехабилитация през близките месец и половина, е недопустимо да се създава допълнителен пазарен стрес и рискове за българския бизнес чрез липсата на предвидимост спрямо развитието на електроенергийния сектор от 01.07.2019 г.

Според бизнеса и търговците на ток важна стъпка за интегриране на националния електроенергиен пазар към общоевропейския е премахване на всякакви тежести, налагани върху свободната търговия в рамките на ЕС. Те настояват както е предвидено да отпадне „такса износ” при електроенергията, с промените да отпадне и идентичната такса за внос, налагана чрез дължимата вноска от търговците на електроенергия в размер на 5%.

Ограничаването с финансови тежести на свободното движение на електроенергия в рамките на Съюза е съществена пречка за реализиране на обединения със съседни пазарни зони, което би било най-устойчивата мярка за постигане на стабилен и конкурентен електроенергиен пазар в България, се казва в съобщението.

В него се добавя и искането Комисията за енергийно и водно регулиране да се произнася с решения по предстоящия ценови период в сектор електроенергетика в срок от минимум 30 дни преди влизане на съответното решение в сила. Според страните това ще позволи търговските участници да имат достатъчно време за предварително планиране и адаптация към новите пазарни условия.
Коментари: 0