Ограниченията за обжалване на обществени поръчки минаха на първо четене

Един от похватите за ограничаване е задължението жалбоподателят да има факс

Ограниченията за обжалване на обществени поръчки минаха на първо четене

Снимка: Economic.bg/ Красимир Свраков

Народното събрание прие на първо четене промени, насочени срещу „тенденциозното и неоснователно” обжалване на обществени поръчки. Определенията в кавичките фигурират в мотивите към законопроекта за промяна на Закона за обществените поръчки, внесен на 4 май от председателя на парламентарната правна комисия Данаил Кирилов и депутати от ГЕРБ.

Документът беше приет днес с 93 гласа „За”, 20 „Против” и 42 „Въздържал се”. Предстои проектозаконът да бъде разгледан на второ четене в комисия, а след това да стигне и до второ гласуване в пленарна зала.

В новия законопроект е заложено, че ако даден човек злоупотребява с правото си да обжалва пред съда обществени поръчки и така пречи на участниците в процедурата, изпълнителя или на възложителя, то последните могат да заведат дело срещу обжалващия. Злоупотребата с права и сега е забранена в Конституцията, в Закона за задълженията и договорите и в Гражданския процесуален кодекс, в които има текстове, позволяващи на накърнената страна да търси своите права по съдебен път.

В законопроекта за изменение на Закона за обществените поръчки има предложение да отпадне напълно текстът, даващ право класирането на кандидатите за изпълнител на обществената поръчка да може да се обжалва от „всеки заинтересован кандидат или заинтересован участник”. Ограничава се правото на обжалване и по друг начин – жалбоподателят задължително трябва да има факс.

По време на днешния дебат в парламента Филип Попов от БСП каза, че предложенията в новия законопроект според него не са нормални да се въведат в една правова държава и че няма да бъдат приети добре от европейските институции. Именно затова опозиционната партия не подкрепя документа.

Коментари: 0